Adres Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB int verkeersboetes en schadevergoedingen die de rechter oplegt.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tesselschadestraat 55
8913 HA Leeuwarden
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden
Telefoon: (058) 215 95 55 (algemeen)
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur
E-mail: contact opnemen via e-mail is niet mogelijk
Internet: www.cjib.nl

Corresponderen met het CJIB

Vermeld in uw brief altijd het nummer van de zaak waarover u schrijft. Dit nummer vindt u meestal rechtsboven op de voorkant van de correspondentie die u over uw zaak van het CJIB ontvangt.

Informatie over de afhandeling van klachten over het CJIB vindt u op de website van het CJIB.

Vragen over boetes en transactievoorstel

Vragen over een verkeersboete
Telefoon: (058) 234 21 30

Vragen over een door de rechter opgelegde boete (boetevonnis)
Telefoon: (058) 234 21 20

Vragen over een transactievoorstel
Telefoon: (058) 234 21 10

Op de site van het CJIB vindt u meer informatie over de boetes.

Afdeling OM-afdoening en Transacties

Centraal Justitieel Incassobureau
Afdeling OM-afdoening en Transacties
Postbus 16
8900 AA Leeuwarden

Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS)

Vragen over het recht op een schadevergoedingsmaatregel:
Telefoon: 0900 – 753 75 37 (lokaal tarief)

Vragen over het betalen van een schadevergoedingsmaatregel
Telefoon: (058) 234 26 70

Het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) van het CJIB geeft informatie aan slachtoffers of nabestaanden  over de schadevergoedingsmaatregel. Voor vragen over de inningsprocedure kunt u contact opnemen met het SIS.

Bureau Capaciteitsbenutting en Logistiek

Het Bureau Capaciteitsbenutting en Logistiek is onderdeel van het CJIB. Het bureau voert de coördinatie uit van:

  • vrijheidsstraffen;
  • taakstraffen;
  • arrestatiebevelen.

U kunt het bureau bereiken via het algemene telefoonnummer van het CJIB.

Taakomschrijving CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het CJIB int verkeersboetes die de justitiële instanties aan burgers en bedrijven opleggen. Ook int het CJIB slachtoffervergoedingen die de rechter oplegt. Rechtbanken, politiekorpsen, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie maken allemaal gebruik van de diensten van het CJIB. 

Het CJIB int onder meer de volgende boetes:

  • verkeersboetes;
  • boetes die het Openbaar Ministerie (OM) oplegt (strafbeschikkingen);
  • geldboetes voor strafbare feiten;
  • schadevergoedingen die een dader van een misdrijf moet betalen aan het slachtoffer;
  • bestuurlijke boetes.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.