Adres Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tesselschadestraat 55
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden
Tel: (058) 215 95 55 (algemeen)
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 17.15 uur
E-mail: contact opnemen via e-mail is niet mogelijk
Internet: www.cjib.nl

Taakomschrijving

Het CJIB is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het CJIB int verkeersboetes die de justitiële instanties aan burgers en bedrijven opleggen. Ook int het CJIB slachtoffervergoedingen die de rechter oplegt. Rechtbanken, politiekorpsen, de Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie maken allemaal gebruik van de diensten van het CJIB.

Corresponderen met het CJIB

Vermeld in uw brief altijd het nummer van de zaak waarover u schrijft. Dit nummer vindt u meestal rechtsboven op de voorkant van de correspondentie die u over uw zaak van het CJIB ontvangt.

Informatie over de afhandeling van klachten over het CJIB vindt u op de website van het CJIB.

Vragen over boetes en transactievoorstel

Vragen over een verkeersboete
Tel: (058) 234 21 30

Vragen over een door de rechter opgelegde boete (boetevonnis)
Tel: (058) 234 21 20

Vragen over een transactievoorstel
Tel: (058) 234 21 10

Afdeling OM-afdoening en Transacties

Centraal Justitieel Incassobureau
Afdeling OM-afdoening en Transacties
Postbus 16
8900 AA Leeuwarden

Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS)

Vragen over het ontvangen van een schadevergoedingsmaatregel
Tel: 0900 – 753 75 37 (lokaal tarief),  bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.15-17.15 uur

Vragen over het betalen van een schadevergoedingsmaatregel
Tel: (058) 234 26 70

Het Slachtoffer Informatiepunt Schadevergoedingsmaatregelen (SIS) van het CJIB informeert het slachtoffer en/of de nabestaande(n) over de schadevergoedingsmaatregel. Heeft u vragen over de inningsprocedure of stelt u geen prijs op informatie over de tussenstappen van de inningsprocedure, dan kunt u contact opnemen met  het SIS.

Landelijk Coördinatiepunt Arrestatiebevelen (LCA)

Het Landelijk Coördinatiepunt Arrestatiebevelen (LCA) is onderdeel van het CJIB en voert de coördinatie uit van vrijheidsstraffen, taakstraffen en arrestatiebevelen. U kunt het LCA bereiken via het algemene telefoonnummer van het CJIB.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.