Adres Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Klantinformatiecentrum IND
Telefoon: 088 - 043 04 30 (lokaal tarief)
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Zie de website voor de gunstigste tijden voor telefonisch contact.
Telefoon vanuit het buitenland: +31 88 043 04 30 (lokaal tarief)
E-mail: via het contactformulier op de website (voor algemene vragen)
Internet: www.ind.nl

U kunt het Klantinformatiecentrum bellen met algemene vragen over:

 • verblijf in Nederland;
 • verblijfsvergunningen;
 • visa;
 • Nederlander worden;
 • vragen over uw dossier.

Per e-mail kunt u alleen algemene vragen stellen. Vragen over een ingediende aanvraag (dossiervragen) kunt u niet per e-mail stellen.

Publicaties IND

Brochures en formulieren van de IND kunt u downloaden en bestellen via de website van de IND.

Vragen over status aanvraag en klachten

Als u vragen heeft over de status van uw aanvraag, kunt u contact opnemen met de IND.

Als u ontevreden bent over de behandeling van uw aanvraag door de IND kunt u een klacht indienen. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op de website van de IND.

Visumaanvragen

Als de ambassade uw vragen niet kan beantwoorden, kunt u terecht bij de IND voor visumaanvragen voor een verblijf korter dan 90 dagen. Dit geldt voor:

 • toerisme;
 • familie- en privébezoek;
 • artiesten;
 • studenten en stagiaires.

Klantdienstwijzer

Op de website van de IND vindt u de Klantdienstwijzer. Hier kunt u nagaan wat u moet doen als u:

 • naar Nederland wilt komen;
 • iemand naar Nederland wilt halen;
 • Nederlander wilt worden;
 • in Nederland wilt blijven;
 • asiel in Nederland wilt aanvragen;
 • Nederland wilt of moet verlaten.

Taakomschrijving IND

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. De IND beoordeelt aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land (asiel);
 • mensen die in Nederland willen werken en wonen;
 • mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren (naturalisatie).

De IND is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).

Zie ook

De Rijksoverheid. Voor Nederland.