Adres Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Telefoon: 088  –  489 00 00
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
Voor spoedgevallen is de inspectie 24 uur per dag op dit nummer bereikbaar.
E-mail: via het contactformulier op de website
Internet: www.ilent.nl  

Taakomschrijving ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is toezichthouder. De inspectie ziet toe op de naleving van nationale en internationale wetten en regels over een veilige leefomgeving, transport en volkshuisvesting.

Toezicht op leefomgeving

Op de site van de ILT vindt u de onderwerpen waar de ILT zich mee bezighoudt.

Toezicht op transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport:

 • is toezichthouder op het gebied van vervoer, vervoersveiligheid en waterbeheer;
 • handhaaft wetten en regelgeving op dit gebied.

De ILT zet zich in voor veilig transport. Zowel over de weg en over het water als door de lucht. De ILT houdt toezicht op bedrijven die in deze sectoren werken. Daarnaast houdt de ILT toezicht op:

 • de infrastructuur op het spoor en in de luchtvaart;
 • de eisen gesteld aan de rust- en rij(vaar/vlieg)tijden;
 • vakbekwaamheid;
 • belading;
 • onderhoud. 

Onderwerpen waarover u met vragen en meldingen terecht kunt bij de ILT:

 • Binnenvaart;
 • bus;
 • gevaarlijke stoffen;
 • koopvaardij;
 • luchtvaart;
 • rail;
 • taxi;
 • visserij;
 • vrachtauto;
 • waterbeheer;
 • passagiersrechten voor vervoer via spoor, lucht en water.

Toezicht op volkshuisvesting

De toezichthouder op de volkshuisvesting is onderdeel van de ILT. Dit betekent dat woningcorporaties alle correspondentie over toezicht op de volkshuisvesting aan de ILT kunnen sturen. Het gaat om onderwerpen als:

 • verzoeken tot toelating ex Woningwet;
 • statutenwijzigingen;
 • uitbreiding van het werkgebied;
 • juridische fusies of splitsingen;
 • het individueel oordeel over enig verslagjaar;
 • woningverkopen;
 • de Wet normering topinkomens;
 • nevenactiviteiten.

Meld- en informatiecentrum (MIC)

Het Meld- en informatiecentrum (MIC) van de ILT  behandelt klachten over fraude met het vermogen van woningcorporaties. Deze klachten kunnen gaan over medewerkers, management, bestuurders en interne toezichthouders. Het Meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling. Bij een vermoeden van strafbare feiten schakelt het meldpunt het Openbaar Ministerie in.

Zie ook

De Rijksoverheid. Voor Nederland.