Adres Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand

Centraal kantoor:
Croeselaan 15
Postbus 24080
3502 MB Utrecht
Tel: 088 - 787 10 00
E-mail: via het contactformulier op de website
Internet: www.rvr.org

Regiokantoren

Naast de centrale organisatie van de Raad voor Rechtsbijstand zijn er 5 regiokantoren. Deze staan in de hoofdsteden van de 5 ressorten van de gerechtshoven:

  • Amsterdam;
  • Arnhem;
  • Den Bosch;
  • Den Haag;
  • Leeuwarden.

Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand staat bij welk regiokantoor u terecht kunt.

Taakomschrijving

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen een bijdrage in de advocaatskosten kunnen krijgen.

De Raad voor Rechtsbijstand:

  • beoordeelt de verzoeken voor gesubsidieerde rechtsbijstand;
  • regelt de betaling van de advocaat.

Advocaten die gesubsidieerde rechtsbijstand willen verlenen, moeten zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.