Adres Rechtbanken

Rechtszaken beginnen meestal bij een van de 11 rechtbanken.

Adressen Rechtbanken

Nederland heeft 11 rechtbanken. Op de website rechtspraak.nl kunt u vinden:

  • bij welke rechtbank u terecht kunt met een bepaalde rechtszaak;
  • bij welke afdeling van een gerecht u documenten kunt inzien voor de behandeling van een rechtszaak.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.