Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Gezamenlijke nieuwsbrief aanpak leegstand kantoren

In deze nieuwsbrief leest u hoe verschillende partijen bezig zijn met het aanpakken van de kantorenleegstand in Nederland.

Brochure | 16-04-2014 | BZK

Organogram Commissariaat Militaire Productie

Organogram Commissariaat Militaire Productie van april 2014.

Brochure | 15-04-2014 | EZ

Factsheet Hervorming langdurige zorg

In deze factsheet leest u welke gevolgen de voorgenomen hervorming van de langdurige zorg heeft. Ook leest u waar u straks voor ...

Brochure | 15-04-2014 | VWS

Adviescolleges en commissies gelieerd aan BZK

0verzicht van adviescolleges en commissies die gelieerd zijn aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In ...

Brochure | 14-04-2014 | BZK

Nieuwsbrief Van Regels naar Ruimte, april 2014

Met deze nieuwsbrief wil het programma Regeldruk van het ministerie van BZK u informeren over nieuws en voortgang van de ...

Brochure | 08-04-2014 | BZK

Organogram ministerie van Veiligheid en Justitie (per april 2014)

Organisatiestructuur van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Brochure | 04-04-2014 | VenJ

Nieuw in Nederland (april 2014)

Komt u uit de Europese Unie en u wilt werken en wonen in Nederland? Dan is deze brochure voor u! De brochure bevat informatie om u ...

Brochure | 04-04-2014 | SZW

Overzicht van stichtingen ministerie van Economische Zaken

Overzicht van stichtingen die gelieerd zijn aan het ministerie van Economische Zaken. De lijst geeft de situatie per 1 april 2014 ...

Brochure | 01-04-2014 | EZ

Curatele, bewind en mentorschap

In dit informatieblad vindt u informatie over wat curatele, bewind of mentorschap betekent en wanneer deze maatregelen genomen ...

Brochure | 31-03-2014 | VenJ

Adressen Slachtofferloketten

Vind de gegevens van een Slachtofferloket bij u in de buurt.

Brochure | 31-03-2014 | VenJ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.