Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Informatieblad Wet wijziging vermelding van het geslacht in de geboorteakte (transgenders)

In Nederland is het sinds 1 juli 1985 mogelijk de oorspronkelijke vermelding van het geslacht in de geboorteakte te veranderen. ...

Brochure | 02-07-2015 | VenJ

Informatieblad Internationale kinderontvoering

In dit informatieblad vindt u informatie over wat de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderontvoering en ...

Brochure | 02-07-2015 | VenJ

Organogram Ministerie van Economische Zaken

Versie juli 2015

Brochure | 01-07-2015 | EZ

Sociale Verzekeringen en Bijstandsuitkeringen per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als ...

Brochure | 29-06-2015 | SZW

Organogram ministerie van Veiligheid en Justitie (29 juni 2015)

Organisatiestructuur van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Brochure | 29-06-2015 | VenJ

Staatssteun woningcorporaties: veelgestelde vragen

Dit document bevat antwoorden op veelgestelde vragen over: de staatssteunregeling voor woningcorporaties de aanbestedingsplicht ...

Brochure | 18-06-2015 | BZK

Herinspecties bij politie en justitiële inrichtingen 2015

Brochure | 16-06-2015 | SZW

Beleidsinformatie Jeugd

Het informatieprotocol bestaat uit drie delen:

Brochure | 16-06-2015 | VWS

Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling

Het ministerie van VWS maakt zich sterk om ouderenmishandeling te voorkomen en bestrijden. Hiervoor is het ‘Actieplan Ouderen in ...

Brochure | 16-06-2015 | VWS

Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling - Pakket 3

Achtergrondinformatie voor lokaal bestuur, lokale coördinatie en locatiemanagement (voor coördinatoren, ...

Brochure | 15-06-2015 | VWS

De Rijksoverheid. Voor Nederland.