Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Overzicht met toelichting van een aantal bezwaargronden inzake de overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen die veel voorkomen ...

Brochure | 16-04-2014 | SZW

Gezamenlijke nieuwsbrief aanpak leegstand kantoren

In deze nieuwsbrief leest u hoe verschillende partijen bezig zijn met het aanpakken van de kantorenleegstand in Nederland.

Brochure | 16-04-2014 | BZK

Organogram Commissariaat Militaire Productie

Organogram Commissariaat Militaire Productie van april 2014.

Brochure | 15-04-2014 | EZ

Factsheet Hervorming langdurige zorg

In deze factsheet leest u welke gevolgen de voorgenomen hervorming van de langdurige zorg heeft. Ook leest u waar u straks voor ...

Brochure | 15-04-2014 | VWS

Adviescolleges en commissies gelieerd aan BZK

0verzicht van adviescolleges en commissies die gelieerd zijn aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In ...

Brochure | 14-04-2014 | BZK

Nieuwsbrief Van Regels naar Ruimte, april 2014

Met deze nieuwsbrief wil het programma Regeldruk van het ministerie van BZK u informeren over nieuws en voortgang van de ...

Brochure | 08-04-2014 | BZK

Organogram ministerie van Veiligheid en Justitie (per april 2014)

Organisatiestructuur van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Brochure | 04-04-2014 | VenJ

Nieuw in Nederland (april 2014)

Komt u uit de Europese Unie en u wilt werken en wonen in Nederland? Dan is deze brochure voor u! De brochure bevat informatie om u ...

Brochure | 04-04-2014 | SZW

Overzicht van stichtingen ministerie van Economische Zaken

Overzicht van stichtingen die gelieerd zijn aan het ministerie van Economische Zaken. De lijst geeft de situatie per 1 april 2014 ...

Brochure | 01-04-2014 | EZ

Curatele, bewind en mentorschap

In dit informatieblad vindt u informatie over wat curatele, bewind of mentorschap betekent en wanneer deze maatregelen genomen ...

Brochure | 31-03-2014 | VenJ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.