Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Organogram ministerie van Veiligheid en Justitie (mei 2015)

Organisatiestructuur van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Brochure | 30-04-2015 | VenJ

Subsidieregeling voor Sinti en Roma

Behorend bij ‘Beleidskader voor de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie ...

Brochure | 24-04-2015 | VWS

Regels subsidie aanvragen volgens de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderregeling VWS-subsidies

Brochure | 21-04-2015 | VWS

Toelichting op aanvraagformulier Beleidskader voor de subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland

Toelichting op het te gebruiken formulier voor aanvragen op basis van het Beleidskader voor de subsidiëring van projecten en ...

Brochure | 21-04-2015 | VWS

Curatele, bewind en mentorschap

In dit informatieblad vindt u informatie over wat curatele, bewind of mentorschap betekent en wanneer deze maatregelen genomen ...

Brochure | 14-04-2015 | VenJ

Gerechtsdeurwaarders: tarieven, toezicht en klachtenprocedure

Brochure | 14-04-2015 | VenJ

U bent als verdachte aangehouden en meegenomen naar het (politie)bureau of naar een andere verhoorlocatie. Wat zijn uw rechten? (Papiamento)

U wordt verdacht van een strafbaar feit en de politie, de Koninklijke marechaussee of een bijzondere opsporingsdienst heeft u ...

Brochure | 14-04-2015 | VenJ

U bent als verdachte aangehouden en meegenomen naar het (politie)bureau of naar een andere verhoorlocatie. Wat zijn uw rechten? (Sranan Tongo)

U wordt verdacht van een strafbaar feit en de politie, de Koninklijke marechaussee of een bijzondere opsporingsdienst heeft u ...

Brochure | 14-04-2015 | VenJ

Je bent als verdachte aangehouden en meegenomen naar het (politie)bureau of naar een andere verhoorlocatie. Wat zijn je rechten? (Papiamento)

Je bent tussen de 12 en 18 jaar en wordt verdacht van een strafbaar feit. De politie, Koninklijke marechaussee of een bijzondere ...

Brochure | 14-04-2015 | VenJ

Je bent als verdachte aangehouden en meegenomen naar het (politie)bureau of naar een andere verhoorlocatie. Wat zijn je rechten? (Sranan Tongo)

Je bent tussen de 12 en 18 jaar en wordt verdacht van een strafbaar feit. De politie, Koninklijke marechaussee of een bijzondere ...

Brochure | 14-04-2015 | VenJ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.