Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Vragen en antwoorden Kindhuwelijken Fonds (22 april 2014)

Antwoorden op de vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over het Kindhuwelijken Fonds op 22 april 2014.

Brochure | 25-04-2014 | BZ

Vragen en antwoorden komst wolf naar Nederland

Antwoorden op veelgestelde vragen over de mogelijke komst van wilde wolven naar Nederland.

Brochure | 24-04-2014 | EZ

infographic afspraken over banken in financiële problemen

Brochure | 23-04-2014 | Financiën

Mensenrechten in Wit- Rusland

In Wit-Rusland was in totaal € 165.000 beschikbaar voor mensenrechtenprojecten. Er vinden veel activiteiten plaats om de vrijheid ...

Brochure | 22-04-2014 | BZ

Mensenrechten in Palestijnse gebieden, inclusief Oost- Jeruzalem

In 2013 heeft Nederland bijna € 900.000 besteed aan het bevorderen van mensenrechten in de Palestijnse gebieden.

Brochure | 22-04-2014 | BZ

Mensenrechten in Koeweit

De Nederlandse ambassade heeft in 2013 ongeveer € 57.000 uitgegeven aan projecten die de mensenrechten in Koeweit trachten te ...

Brochure | 22-04-2014 | BZ

Mensenrechten in Bolivia

In 2013 is € 160.000 ten goede gekomen aan capaciteitsversterking van de Ombudsman, zodat deze in staat is om naleving van de ...

Brochure | 22-04-2014 | BZ

Mensenrechten in Zuid- Afrika

In Zuid-Afrika is in 2013 ongeveer € 133.000 uitgegeven aan de bevordering van mensenrechten. Gelijke rechten voor vrouwen vormden ...

Brochure | 22-04-2014 | BZ

Mensenrechten in Zimbabwe

In Zimbabwe is in 2013 ongeveer € 1,8 miljoen uit het Mensenrechtenfonds toegekomen aan de bescherming van mensenrechten, onder ...

Brochure | 22-04-2014 | BZ

Mensenrechten in de Verenigde Staten

In 2013 besteedde de Nederlandse ambassade in de Verenigde Staten (VS) € 550.000 uit het Mensenrechtenfonds. Deze uitgaven kwamen ...

Brochure | 22-04-2014 | BZ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.