Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Organogram ministerie van Veiligheid en Justitie (september 2014)

Organisatiestructuur van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Brochure | 15-09-2014 | VenJ

Minder regels, meer op straat

In 2011 is een top 10 opgesteld van ergernissen bij politieagenten als het gaat om onnodige regels. Het programma Minder regels, ...

Brochure | 12-09-2014 | VenJ

Préséancelijst

Overzicht van ambassadeurs in Nederland op volgorde van aanbieding van de geloofsbrieven. 

Brochure | 12-09-2014 | BZ

Schade claimen in het strafproces

In dit informatieblad leest u hoe u uw schade kunt claimen en wat ‘voegen’ precies is en hoe dat in z‘n werk gaat.

Brochure | 08-09-2014 | VenJ

Schadevergoeding door daders van misdrijven

Brochure | 08-09-2014 | VenJ

Staatssteun woningcorporaties: veelgestelde vragen

Dit document bevat veelgestelde vragen over de staatssteunregeling voor woningcorporaties en vragen over de aanbestedingsplicht ...

Brochure | 04-09-2014 | BZK

WoON Scriptieprijs 2014

Het ministerie van BZK looft een scriptieprijs uit voor masterscripties waarbij het WoonOnderzoek Nederland (WoON) is gebruikt. ...

Brochure | 02-09-2014 | BZK

Samenvatting Agenda Verduurzaming Voedsel

Samenvatting en visualisering van de Agenda Verduurzaming Voedsel. Dit document is een onderdeel van de Beleidsbrief duurzame ...

Brochure | 02-09-2014 | EZ

Berichten Buitenland - jaargang 40, nummer 7/8, juli/augustus 2014

In deze editie onder andere: Holland horse challenge De onstuimige groei van melkconsumptie in Vietnam Op weg naar een ontwikkelde ...

Brochure | 01-09-2014 | EZ

Veiligheids Innovatie Competitie 2014

In deze brochure leest u de achtergronden en procedures van de Veiligheids Innovatie Competitie 2014. Deze competitie heeft als ...

Brochure | 01-09-2014 | VenJ, Defensie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.