Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing, 2015 nr. 1

Dit is nummer 1 (jaargang 2015) van het magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

Brochure | 26-02-2015 | VenJ

Inzet vouchers PGO-subsidies

Brochure | 24-02-2015 | VWS

Samen werken aan succesvol beleid - brochure

Beleid en regelgeving van de Rijksoverheid kunnen groot effect hebben op decentrale overheden. Nieuwe wetten kunnen gemeenten, ...

Brochure | 23-02-2015 | BZK

Ons water in Nederland

In deze brochure leest u de hoofdlijnen en ambities uit het ontwerp voor het Nationaal Waterplan 2016-2021.

Brochure | 19-02-2015 | IenM

Vergoeding op doorverkoop van kunstwerken (Volgrecht)

In deze publicatie vindt u informatie over het volgrecht. Het volgrecht is het recht van de maker van een origineel van een ...

Brochure | 12-02-2015 | VenJ

Bepaling van de milieuprestaties van gebouwen en gww-werken (MPG)

Dit is de geactualiseerde brochure Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken. In deze brochure leest u hoe de bepalingsmethode voor ...

Brochure | 05-02-2015 | BZK

Infographic Wet langdurige zorg (Wlz)

Deze infographic vat de Wet langdurige zorg samen.

Brochure | 03-02-2015 | VWS

Organogram ministerie van Veiligheid en Justitie (februari 2015)

Organisatiestructuur van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Brochure | 02-02-2015 | VenJ

Factsheet T-rijbewijs 2015

Factsheet over de invoering van het T-rijbewijs voor personen vanaf 16 jaar.

Brochure | 30-01-2015 | IenM

Vraag en antwoord T-rijbewijs

Deze vragen en antwoorden geven uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker ...

Brochure | 30-01-2015 | IenM

De Rijksoverheid. Voor Nederland.