Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Infographic Economische samenwerking Mexico

Brochure | 04-03-2015 | EZ

Visumvrijstelling aan bepaalde categorieën onderdanen

Dit document geeft een overzicht van visumvrijstelling aan bepaalde categorieën onderdanen van een aantal derde landen die ...

Brochure | 03-03-2015 | BZK

Filezwaarte op de snelweg licht gedaald

Informatie over de files op de snelwegen in 2014.

Brochure | 03-03-2015 | IenM

Factsheet T-Rijbewijs

Factsheet over de invoering van het T-rijbewijs.

Brochure | 03-03-2015 | IenM

Maatwerkaanpak regeldruk bedrijven

Brochure over de samenwerking met overheden en bedrijven om op een vernieuwende manier te werken aan het inventariseren, ...

Brochure | 03-03-2015 | EZ

SBB Barometer van de stageplaatsen- en leerbanenmarkt - februari 2015

Kwartaalblad van stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) over de beroepspraktijkvorming (bpv).

Brochure | 02-03-2015 | OCW

Wet werk en zekerheid: Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en afwijkingen in de cao (factsheet voor werkgevers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen de voorwaarden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. ...

Brochure | 01-03-2015 | SZW

Wet werk en zekerheid: Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en afwijkingen in de cao (factsheet voor werknemers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) veranderen de voorwaarden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. ...

Brochure | 01-03-2015 | SZW

Wet werk en zekerheid: Einde van mijn arbeidsovereenkomst als payrollwerknemer (factsheet voor werknemers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en een aanpassing van het Ontslagbesluit veranderen de ontslagregels voor ...

Brochure | 01-03-2015 | SZW

Wet werk en zekerheid: Ontslag payrollwerknemer (factsheet werkgevers)

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en een aanpassing van het Ontslagbesluit veranderen de ontslagregels voor ...

Brochure | 01-03-2015 | SZW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.