Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Overzicht nationale feestdagen internationaal

Overzicht van nationale feestdagen op datum.

Brochure | 30-07-2014 | BZ

Vragen en antwoorden Hervorming langdurige zorg: gegevensoverdracht

Antwoorden op vragen over het uitwisselen van persoonsgegevens door gemeenten in het kader van langdurige zorg.

Brochure | 28-07-2014 | VWS

Organogram Ministerie van Economische Zaken

Versie juli 2014

Brochure | 28-07-2014 | EZ

Misverstanden over de Wmo 2015

In dit document vindt u antwoorden op misverstanden over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Brochure | 25-07-2014 | VWS

Vragen en antwoorden: Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Vragen en antwoorden over veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Brochure | 24-07-2014 | VWS

Infographic Wet langdurige zorg (Wlz)

Deze infographic vat de Wet langdurige zorg samen.

Brochure | 24-07-2014 | VWS

Informatieblad Wijkondernemingen - Samenwerken dat doe je samen

Informatieblad over samenwerken in een wijkonderneming.

Brochure | 23-07-2014 | BZK

Informatieblad Wijkondernemingen - Financieringsvormen en verdienmodellen

Informatieblad over financieringsvormen die het mogelijk maken om een wijkonderneming te starten.

Brochure | 23-07-2014 | BZK

Factsheet reserve aanvaardbare kosten (RAK)

In deze factsheet wordt ingegaan op de reserve aanvaardbare kosten (RAK), opgebouwd in de AWBZ.

Brochure | 18-07-2014 | VWS

Infoblad Participatie en communicatie

Informatieblad over participatie en communicatie in het kader van Structuurvisie Ondergrond.

Brochure | 18-07-2014 | IenM

De Rijksoverheid. Voor Nederland.