Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Informatieblad Wijkondernemingen - Samenwerken dat doe je samen

Informatieblad over samenwerken in een wijkonderneming.

Brochure | 23-07-2014 | BZK

Informatieblad Wijkondernemingen - Financieringsvormen en verdienmodellen

Informatieblad over financieringsvormen die het mogelijk maken om een wijkonderneming te starten.

Brochure | 23-07-2014 | BZK

Hervorming langdurige zorg - Intramurale geestelijke gezondheidszorg

Informatieblad over de hervorming van de intramurale geestelijke gezondheidszorg, binnen de langdurige zorg.

Brochure | 21-07-2014 | VWS

Factsheet reserve aanvaardbare kosten (RAK)

In deze factsheet wordt ingegaan op de reserve aanvaardbare kosten (RAK), opgebouwd in de AWBZ.

Brochure | 18-07-2014 | VWS

Infoblad Participatie en communicatie

Informatieblad over participatie en communicatie in het kader van Structuurvisie Ondergrond.

Brochure | 18-07-2014 | IenM

Hervorming langdurige zorg: schema nieuwe stelsels

Een vereenvoudigde weergave van de nieuwe stelsels in de zorg, zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Brochure | 18-07-2014 | VWS

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur - Politieke ambtsdragers gemeenten

Deze monitor biedt inzicht in de aard en omvang van ongewenst gedrag waarmee politieke ambtsdragers bij gemeenten te maken ...

Brochure | 17-07-2014 | BZK

Monitor Agressie en Geweld - Politieke ambtsdragers bij provincies

Deze monitor biedt inzicht in de aard en omvang van ongewenst gedrag waarmee politieke ambtsdragers bij provincies te maken ...

Brochure | 17-07-2014 | BZK

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur - Medewerkers Rijk

Deze monitor biedt inzicht in de aard en omvang van ongewenst gedrag waarmee medewerkers bij het Rijk te maken krijgen.

Brochure | 17-07-2014 | BZK

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur - Medewerkers gemeenten

Deze monitor biedt inzicht in de aard en omvang van ongewenst gedrag waarmee medewerkers van gemeenten te maken krijgen.

Brochure | 17-07-2014 | BZK

De Rijksoverheid. Voor Nederland.