Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

infographic afspraken over banken in financiële problemen

Brochure | 23-04-2014 | Financiën

Mensenrechten in Wit- Rusland

In Wit-Rusland was in totaal € 165.000 beschikbaar voor mensenrechtenprojecten. Er vinden veel activiteiten plaats om de vrijheid ...

Brochure | 22-04-2014 | BZ

Mensenrechten in Palestijnse gebieden, inclusief Oost- Jeruzalem

In 2013 heeft Nederland bijna € 900.000 besteed aan het bevorderen van mensenrechten in de Palestijnse gebieden.

Brochure | 22-04-2014 | BZ

Mensenrechten in Koeweit

De Nederlandse ambassade heeft in 2013 ongeveer € 57.000 uitgegeven aan projecten die de mensenrechten in Koeweit trachten te ...

Brochure | 22-04-2014 | BZ

Mensenrechten in Bolivia

In 2013 is € 160.000 ten goede gekomen aan capaciteitsversterking van de Ombudsman, zodat deze in staat is om naleving van de ...

Brochure | 22-04-2014 | BZ

Mensenrechten in Zuid- Afrika

In Zuid-Afrika is in 2013 ongeveer € 133.000 uitgegeven aan de bevordering van mensenrechten. Gelijke rechten voor vrouwen vormden ...

Brochure | 22-04-2014 | BZ

Mensenrechten in Zimbabwe

In Zimbabwe is in 2013 ongeveer € 1,8 miljoen uit het Mensenrechtenfonds toegekomen aan de bescherming van mensenrechten, onder ...

Brochure | 22-04-2014 | BZ

Mensenrechten in de Verenigde Staten

In 2013 besteedde de Nederlandse ambassade in de Verenigde Staten (VS) € 550.000 uit het Mensenrechtenfonds. Deze uitgaven kwamen ...

Brochure | 22-04-2014 | BZ

Mensenrechten in Vietnam

Hoewel in 2013 geen financiering uit het Mensenrechtenfonds aan Vietnam is toegekomen, werd wel degelijk aandacht besteed aan de ...

Brochure | 22-04-2014 | BZ

Mensenrechten in Venezuela

Nederland heeft in 2013 zo’n € 9.000 besteed aan de bevordering van mensenrechten in Venezuela. Vrijheid van meningsuiting en ...

Brochure | 22-04-2014 | BZ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.