Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Factsheet Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen

In deze factsheet leest u hoe gemeenten de regels voor de staat van gebouwen, open erven en terreinen kunnen handhaven.

Brochure | 01-04-2015 | BZK

Factsheet Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

Deze factsheet beschrijft beknopt de mogelijkheden die de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) biedt om ...

Brochure | 01-04-2015 | BZK

Factsheet inhuur communicatieprofessionals via de Communicatiepool en detacheringsbureaus

In deze publicatie vindt u informatie over de inhuur van een tijdelijke communicatieprofessional door de Rijksoverheid. Dit kan ...

Brochure | 26-03-2015 | AZ

Infographic Wet langdurige zorg (Wlz)

Deze infographic vat de Wet langdurige zorg samen.

Brochure | 24-03-2015 | VWS

Identificatieplicht

Brochure | 23-03-2015 | VenJ

Organogram ministerie van Veiligheid en Justitie (maart 2015)

Organisatiestructuur van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Brochure | 23-03-2015 | VenJ

Organogram ministerie van Veiligheid en Justitie (maart 2015)

Organisatiestructuur van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Brochure | 20-03-2015 | VenJ

Werken in de prostitutie in Nederland – wie mag wat wanneer?

In de prostitutiebranche in Nederland werken veel buitenlandse prostituees. Niet altijd is voor een ieder duidelijk wie er in ...

Brochure | 20-03-2015 | SZW

Organogram Ministerie van Economische Zaken

Versie maart 2015

Brochure | 19-03-2015 | EZ

Sociale zekerheid en pensioen voor onderwijspersoneel

Overzicht van de regelingen voor sociale zekerheid en pensioen voor medewerkers in het onderwijs.

Brochure | 19-03-2015 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.