Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Organogram ministerie van Veiligheid en Justitie (oktober 2014)

Organisatiestructuur van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Brochure | 01-10-2014 | VenJ

Het verhaal Q-koorts

Brochure van Q-support met verhalen van Q-koortspatiënten.

Brochure | 01-10-2014 | VWS, EZ

Het nieuwe basisexamen inburgering in het buitenland per 1 november 2014

Brochure | 26-09-2014 | SZW

Nieuwsbrief IBI, nummer 50

In deze nieuwsbrief:

Brochure | 26-09-2014 | BZK

Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014, nr. 4

Dit is nummer 4 (jaargang 2014) van het magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

Brochure | 24-09-2014 | VenJ

Vragen en antwoorden Hervorming langdurige zorg: overgangsrecht voor cliënten Wmo en Zvw

Antwoorden op vragen over de overgangsregeling voor cliënten van wie de langdurige zorg door de hervorming van de langdurige ...

Brochure | 24-09-2014 | VWS

Infoblad Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie - Bouwbesluit 2012

Deze brochure geeft informatie over de voorschriften voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zoals vastgelegd ...

Brochure | 23-09-2014 | BZK

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Brochure over de veranderingen vanaf 1 januari 2015 rond het persoonsgebonden budget (PGB).

Brochure | 23-09-2014 | VWS

Factsheet Arbeidsomstandigheden pakketkoeriers

Resultaten van een verkenning door de Inspectie SZW naar de bezorging van postpakketten.

Brochure | 23-09-2014 | SZW

Informatieblad inkomensbeleid

Dit informatieblad beschrijft kort de voorstellen uit het Belastingplan 2015 over maatregelen die het inkomen betreffen. Er zijn ...

Brochure | 16-09-2014 | Financiën

De Rijksoverheid. Voor Nederland.