Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing 2014, nr. 5

Dit is nummer 5 (jaargang 2014) van het magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing.

Brochure | 22-10-2014 | VenJ

Vragen en antwoorden: Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Vragen en antwoorden over veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Brochure | 21-10-2014 | VWS

Toelichting controlesystematiek INTERREG IVB, IVC en ESPON 2014

Toelichting bij de goedkeuringsprocedure voor de eerstelijnscontrole INTERREG IVB, IVC en ESPON 2014 projecten.

Brochure | 21-10-2014 | IenM

Mededelingen van rechten aan de verdachte

Brochure | 20-10-2014 | VenJ

Ik woon in een zorginstelling

In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een ...

Brochure | 20-10-2014 | VWS

Ik heb een psychische aandoening en woon in een zorginstelling (voor kinderen en jongeren tot 18 jaar)

In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. En wat dat betekent voor kinderen en jongeren met een psychische ...

Brochure | 20-10-2014 | VWS

Ik heb een psychische aandoening en woon in een zorginstelling (voor volwassenen)

In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor volwassenen die zijn opgenomen in een ...

Brochure | 20-10-2014 | VWS

Ik krijg zorg en/of begeleiding thuis

In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die thuis zorg en/of begeleiding krijgen.

Brochure | 20-10-2014 | VWS

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) ...

Brochure | 20-10-2014 | VWS

De zorg verandert

In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Waarom veranderingen nodig zijn. Wat de veranderingen zijn. En wat dit ...

Brochure | 20-10-2014 | VWS

De Rijksoverheid. Voor Nederland.