Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Infoblad Brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie - Bouwbesluit 2012

Deze brochure geeft informatie over de voorschriften voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zoals vastgelegd ...

Brochure | 23-09-2014 | BZK

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Brochure over de veranderingen vanaf 1 januari 2015 rond het persoonsgebonden budget (PGB).

Brochure | 23-09-2014 | VWS

Factsheet Arbeidsomstandigheden pakketkoeriers

Resultaten van een verkenning door de Inspectie SZW naar de bezorging van postpakketten.

Brochure | 23-09-2014 | SZW

Informatieblad inkomensbeleid

Dit informatieblad beschrijft kort de voorstellen uit het Belastingplan 2015 over maatregelen die het inkomen betreffen. Er zijn ...

Brochure | 16-09-2014 | Financiën

De brede bereiksbaarheidsaanpak langs vijf sporen

Toelichting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op de brede bereiksbaarheidsaanpak. Met deze brochure wil het ...

Brochure | 16-09-2014 | IenM

Meer bereiken

Over de aanleiding en de eerste ideeën voor de brede aanpak van MIRT-onderzoeken en verkenningen.

Brochure | 16-09-2014 | IenM

Docentenhandleiding Miljoenennotaposter 2015

In deze docentenhandleiding vindt u lessuggesties die aansluiten bij de Miljoenennotaposter 2015.

Brochure | 16-09-2014 | Financiën

Miljoenenennotaposter 2015 zwart-wit

U kunt hier de zwart-wit versie van de Miljoenennotaposter 2015 downloaden.

Brochure | 16-09-2014 | Financiën

Miljoenennotaposter 2015

U kunt hier de Miljoenennotaposter 2015 downloaden. Een exemplaar van de poster bestellen kan ook via het bestelformulier ...

Brochure | 16-09-2014 | Financiën

Organogram ministerie van Veiligheid en Justitie (september 2014)

Organisatiestructuur van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Brochure | 15-09-2014 | VenJ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.