Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Misverstanden over de Wmo 2015

In dit document vindt u antwoorden op misverstanden over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Brochure | 25-07-2014 | VWS

Vragen en antwoorden: Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Vragen en antwoorden over veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Brochure | 24-07-2014 | VWS

Infographic Wet langdurige zorg (Wlz)

Deze infographic vat de Wet langdurige zorg samen.

Brochure | 24-07-2014 | VWS

Informatieblad Wijkondernemingen - Samenwerken dat doe je samen

Informatieblad over samenwerken in een wijkonderneming.

Brochure | 23-07-2014 | BZK

Informatieblad Wijkondernemingen - Financieringsvormen en verdienmodellen

Informatieblad over financieringsvormen die het mogelijk maken om een wijkonderneming te starten.

Brochure | 23-07-2014 | BZK

Factsheet reserve aanvaardbare kosten (RAK)

In deze factsheet wordt ingegaan op de reserve aanvaardbare kosten (RAK), opgebouwd in de AWBZ.

Brochure | 18-07-2014 | VWS

Infoblad Participatie en communicatie

Informatieblad over participatie en communicatie in het kader van Structuurvisie Ondergrond.

Brochure | 18-07-2014 | IenM

Hervorming langdurige zorg: schema nieuwe stelsels

Een vereenvoudigde weergave van de nieuwe stelsels in de zorg, zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Brochure | 18-07-2014 | VWS

Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur - Politieke ambtsdragers gemeenten

Deze monitor biedt inzicht in de aard en omvang van ongewenst gedrag waarmee politieke ambtsdragers bij gemeenten te maken ...

Brochure | 17-07-2014 | BZK

Monitor Agressie en Geweld - Politieke ambtsdragers bij provincies

Deze monitor biedt inzicht in de aard en omvang van ongewenst gedrag waarmee politieke ambtsdragers bij provincies te maken ...

Brochure | 17-07-2014 | BZK

De Rijksoverheid. Voor Nederland.