Brochures - Documenten en publicaties

Meer dan 200 brochures

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Informatieblad inkomensbeleid

Dit informatieblad beschrijft kort de voorstellen uit het Belastingplan 2015 over maatregelen die het inkomen betreffen. Er zijn ...

Brochure | 16-09-2014 | Financiën

De brede bereiksbaarheidsaanpak langs vijf sporen

Toelichting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op de brede bereiksbaarheidsaanpak. Met deze brochure wil het ...

Brochure | 16-09-2014 | IenM

Meer bereiken

Over de aanleiding en de eerste ideeën voor de brede aanpak van MIRT-onderzoeken en verkenningen.

Brochure | 16-09-2014 | IenM

Docentenhandleiding Miljoenennotaposter 2015

In deze docentenhandleiding vindt u lessuggesties die aansluiten bij de Miljoenennotaposter 2015.

Brochure | 16-09-2014 | Financiën

Miljoenenennotaposter 2015 zwart-wit

U kunt hier de zwart-wit versie van de Miljoenennotaposter 2015 downloaden.

Brochure | 16-09-2014 | Financiën

Miljoenennotaposter 2015

U kunt hier de Miljoenennotaposter 2015 downloaden. Een exemplaar van de poster bestellen kan ook via het bestelformulier ...

Brochure | 16-09-2014 | Financiën

Organogram ministerie van Veiligheid en Justitie (september 2014)

Organisatiestructuur van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Brochure | 15-09-2014 | VenJ

Minder regels, meer op straat

In 2011 is een top 10 opgesteld van ergernissen bij politieagenten als het gaat om onnodige regels. Het programma Minder regels, ...

Brochure | 12-09-2014 | VenJ

Informatieblad milieu

Dit informatieblad beschrijft kort de voorstellen uit het Belastingplan 2015 over de afvalstoffenbelasting en de belasting op ...

Brochure | 12-09-2014 | Financiën

Informatieblad accijnzen

Op 1 januari 2014 zijn de accijnstarieven van diesel en LPG verhoogd. Dit informatieblad beschrijft de ontwikkelingen van de ...

Brochure | 12-09-2014 | Financiën

De Rijksoverheid. Voor Nederland.