Convenanten - Documenten en publicaties

Meer dan 200 convenanten

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Overeenkomst arbeidsvoorwaarden Rijksschoonmaakorganisatie

Overeenkomst tussen werkgever en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van medewerkers bij de nieuw op te richten ...

Convenant | 06-02-2015 | BZK

Mkb Samenwerkingsagenda Rijk - regio

In deze agenda staan afspraken over afstemming van innovatie-instrumenten tussen provincies en Rijk en het verbinden van de ...

Convenant | 11-12-2014 | EZ

Overeenkomst inzake een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)

Uitvoeringsovereenkomst organisatie sportevenement.

Convenant | 04-12-2014 | VWS

The London Conference on Afghanistan - Afghanistan and International Community: Commitments to Reforms and Renewed Partnership

Slotverklaring van de Londenconferentie over Afghanistan.

Convenant | 04-12-2014 | BZ

Letter of Intent Joint Expeditionary Force.

Letter of Intent between the Defence Ministers of Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Norway and the United ...

Convenant | 02-12-2014 | Defensie

Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkolenketen

Convenant | 17-11-2014 | BZ, EZ

Plan van uitvoering transitie mosselsector (2014-2018)

Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee.

Convenant | 15-10-2014 | EZ

Verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Engelstalig)

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving ...

Convenant | 14-10-2014 | Financiën

Uitvoeringsagenda 2014-2015 Rijksvastgoedbedrijf en Den Haag

Uitvoeringsagenda 2014 – 2015 naar aanleiding van de Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Den Haag en de Staat der Nederlanden van ...

Convenant | 07-10-2014 | BZK

Transitie Garnalenvisserij & Natuurambitie Rijke Waddenzee

In dit convenant verbinden verschillende partijen zich om te streven naar een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de ...

Convenant | 03-10-2014 | EZ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.