Convenanten - Documenten en publicaties

Meer dan 200 convenanten

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkolenketen

Convenant | 17-11-2014 | BZ, EZ

Plan van uitvoering transitie mosselsector (2014-2018)

Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee.

Convenant | 15-10-2014 | EZ

Verdrag tussen Nederland en de Verenigde Staten tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Engelstalig)

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving ...

Convenant | 14-10-2014 | Financiën

Uitvoeringsagenda 2014-2015 Rijksvastgoedbedrijf en Den Haag

Uitvoeringsagenda 2014 – 2015 naar aanleiding van de Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Den Haag en de Staat der Nederlanden van ...

Convenant | 07-10-2014 | BZK

Transitie Garnalenvisserij & Natuurambitie Rijke Waddenzee

In dit convenant verbinden verschillende partijen zich om te streven naar een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van de ...

Convenant | 03-10-2014 | EZ

Concept overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo

Concept overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo, als onderdeel van de concept regeling kwaliteitsafspraken mbo.

Convenant | 01-10-2014 | OCW

Memorandum of understanding

Memorandum of understanding

Convenant | 11-09-2014 | Defensie

Bestuurlijke afspraken in relatie tot de integratie-uitkering sociaal domein

Bestuurlijke afspraken van de minister Plasterk (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in relatie tot de ...

Convenant | 11-09-2014 | BZK

Overeenkomst Green Deal Scheepsafvalketen

Overeenkomst over scheepsafval, op 10 september 2014 ondertekend door de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur ...

Convenant | 10-09-2014 | IenM

Convenant inzake het Amsterdam UEFA EURO 2020 bid

Convenant | 30-06-2014 | VWS

De Rijksoverheid. Voor Nederland.