Convenanten - Documenten en publicaties

Meer dan 200 convenanten

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Gezamenlijke Verklaring Benelux-Top 2015

Een Benelux-actieplan voor banen en groei

Convenant | 19-05-2015 | BZ

Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2015 - 2019

Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2015 - 2019.

Convenant | 01-05-2015 | EZ

Convenant financiering bestrijding besmettelijke dierziekten 2015 - 2019

Convenant | 30-04-2015 | EZ

Benelux Summit Joint Declaration 2015

A Benelux Action Plan for jobs and growth

Convenant | 29-04-2015 | BZ

Convenant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring'

Convenant | 20-04-2015 | OCW

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2015-2018

Convenant over sponsoring van scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Convenant | 20-04-2015 | OCW

Gezamenlijk verantwoordelijk: uitgangspunten voor een goed verloop van de terugkeer van ex-gedetineerden

Afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Genootschap Burgemeesters (NGB), de ...

Convenant | 30-03-2015 | VenJ

Convenant Duurzaamheid Biomassa

Convenant tussen energiebedrijven en milieuorganisaties over duurzaamheidseisen aan biomassa voor bij- en meestook in Nederlandse ...

Convenant | 18-03-2015 | EZ

Verklaring conferentie 17 maart 2015 over burgerschap in het onderwijs

Gemeenschappelijke verklaring van de conferentie van 17 maart 2015, over het bevorderen van burgerschap en de gemeenschappelijke ...

Convenant | 17-03-2015 | OCW

Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Engelstalig)

Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van ...

Convenant | 04-03-2015 | BZ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.