Convenanten - Documenten en publicaties

Meer dan 200 convenanten

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Convenant Duurzaamheid Biomassa

Convenant tussen energiebedrijven en milieuorganisaties over duurzaamheidseisen aan biomassa voor bij- en meestook in Nederlandse ...

Convenant | 18-03-2015 | EZ

Verklaring conferentie 17 maart 2015 over burgerschap in het onderwijs

Gemeenschappelijke verklaring van de conferentie van 17 maart 2015, over het bevorderen van burgerschap en de gemeenschappelijke ...

Convenant | 17-03-2015 | OCW

Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden (Engelstalig)

Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van ...

Convenant | 04-03-2015 | BZ

Overeenkomst arbeidsvoorwaarden Rijksschoonmaakorganisatie

Overeenkomst tussen werkgever en werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van medewerkers bij de nieuw op te richten ...

Convenant | 06-02-2015 | BZK

Mkb Samenwerkingsagenda Rijk - regio

In deze agenda staan afspraken over afstemming van innovatie-instrumenten tussen provincies en Rijk en het verbinden van de ...

Convenant | 11-12-2014 | EZ

Overeenkomst inzake een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)

Uitvoeringsovereenkomst organisatie sportevenement.

Convenant | 04-12-2014 | VWS

The London Conference on Afghanistan - Afghanistan and International Community: Commitments to Reforms and Renewed Partnership

Slotverklaring van de Londenconferentie over Afghanistan.

Convenant | 04-12-2014 | BZ

Letter of Intent Joint Expeditionary Force.

Letter of Intent between the Defence Ministers of Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Norway and the United ...

Convenant | 02-12-2014 | Defensie

Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkolenketen

Convenant | 17-11-2014 | BZ, EZ

Plan van uitvoering transitie mosselsector (2014-2018)

Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee.

Convenant | 15-10-2014 | EZ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.