Convenanten - Documenten en publicaties

Meer dan 200 convenanten

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Memorandum of understanding

Memorandum of understanding

Convenant | 11-09-2014 | Defensie

Bestuurlijke afspraken in relatie tot de integratie-uitkering sociaal domein

Bestuurlijke afspraken van de minister Plasterk (BZK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in relatie tot de ...

Convenant | 11-09-2014 | BZK

Overeenkomst Green Deal Scheepsafvalketen

Overeenkomst over scheepsafval, op 10 september 2014 ondertekend door de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur ...

Convenant | 10-09-2014 | IenM

Convenant inzake het Amsterdam UEFA EURO 2020 bid

Convenant | 30-06-2014 | VWS

Convenant Voorkomen of beperken van herhaalde insleep exotische muggen 2014

Convenant tussen de Staat der Nederlanden, Vereniging VACO (Bedrijfstakorganisatie voor de Banden- en Wielenbranche) bedrijven die ...

Convenant | 25-06-2014 | VWS

Intentieverklaring voor de aanpak van de problematiek van het doden van eendagshaantjes

Convenant | 27-05-2014 | EZ

Netherlands-Israel Defence Cooperation Joint Declaration

Netherlands-Israel Defence Cooperation Joint Declaration

Convenant | 19-05-2014 | Defensie

Communiqué IMFC april 2014 (in het Engels)

Afspraken gemaakt tijdens het International Monetary and Financial Committee (IMFC), dat plaatsvond op 11 en 12 april in ...

Convenant | 09-05-2014 | Financiën

Sectorakkoord VO 2014-2017

Het kabinet en de VO-raad hebben een principeakkoord bereikt over toekomstbestendig voortgezet onderwijs voor de komende jaren en ...

Convenant | 17-04-2014 | OCW

Convenant Ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer

Concept convenant van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Staatsbosbeheer.

Convenant | 08-04-2014 | EZ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.