Verwerkingen van persoonsgegevens

Het register Meldingen Wet Bescherming Persoonsgegevens biedt u een overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens van het ministerie van Economische Zaken. De meldingen zijn gegroepeerd per organisatie-onderdeel.

AD - Audit Dienst

Primaire taken

Personeel en beheer

AID - nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit/Algemene Inspectie Dienst

Primaire taken

Personeel en beheer

AKV - Directie Agroketens en Visserij

Primaire taken

Personeel en beheer

BBR - Bureau Bestuursraad

Primaire taken

Personeel en beheer

DB - Dienst Bedrijfsvoering

DC - Directie Communicatie

Primaire taken

DICTU - Dienst ICT Uitvoering

Primaire taken

DKI - Directie Kennis en Innovatie

Primaire taken

DLG - Dienst Landelijk Gebied

Primaire taken

Personeel en beheer

DOB - Directie Organisatie en Bedrijfsvoering

Primaire taken

Personeel en beheer

DR - Dienst Regelingen

Primaire taken

Personeel en beheer

DRZ - Directie Regionale Zaken

Primaire taken

Personeel en beheer

EB - Eenheid Bedrijfsvoering

ELV - Directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Primaire taken

FEZ - Directie Financieel-Economische Zaken

Primaire taken

Personeel en beheer

Innovatienetwerk

Primaire taken

IZ - Directie Internationale Zaken

Primaire taken

Personeel en beheer

JZ - Directie Juridische zaken

Primaire taken

Personeel en beheer

NLP - Directie Natuur, Landschap en Platteland

Primaire taken

Personeel en beheer

PD - nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit/Plantenziektenkundige Dienst

Primaire taken

Personeel en beheer

PDN2000 - Programmadirectie Natura 2000

PGLB - Programmadirectie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

VDC - Directie Voedsel, Dier en Consument

Primaire taken

Personeel en beheer

VWA - nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit/Voedsel en Waren Autoriteit

Primaire taken

Personeel en beheer

Verantwoordelijk ministerie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.