Formulieren - Documenten en publicaties

Meer dan 200 formulieren

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Aanvraagformulieren tariefschorsing of -contingent

Formulieren voor het indienen van een nieuw verzoek voor een tariefschorsing of tariefcontingent.

Formulier | 03-10-2014 | EZ

Non-exclusiviteitsverklaring

Met dit formulier verklaart u dat er geen alleenverkoopovereenkomst bestaat.

Formulier | 03-10-2014 | EZ

Aanvraag tariefschorsing of contingent (deel 3)

Dit is deel 3 van het formulier voor het indienen van een nieuw verzoek voor een tariefschorsing of tariefcontingent.

Formulier | 03-10-2014 | EZ

Aanvraag tariefschorsing of contingent (deel 1 en 2)

Dit zijn deel 1 en 2 van het formulier voor het indienen van een nieuw verzoek voor een tariefschorsing of tariefcontingent.

Formulier | 03-10-2014 | EZ

Logbestanden Ondernemingsdossier

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Formulier | 30-09-2014 | EZ

Accountbestanden Ondernemingsdossier

Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Wet bescherming persoonsgegevens

Formulier | 30-09-2014 | EZ

Formulier 'Quality of Drinking Water in the EU'

Vragenlijst over de kwaliteit van het drinkwater in landen van de Europese Unie.

Formulier | 29-09-2014 | IenM

Formulier 'NL Position Paper public consultation on the Drinking Water Directive'

Formulier over de positie van Nederland met betrekking tot enkele aspecten van de EU-richtlijn over drinkwater.

Formulier | 29-09-2014 | IenM

Aanvraagformulier 2015 Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met een trekkend of varend bestaan

Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling opvang kinderen van ouders met een trekkend of varend bestaan.

Formulier | 24-09-2014 | VWS

Melding flitsverwerking

Met dit formulier meldt u gegevensverwerkingen op grond van artikel Wbp aan bij de functionaris voor de gegevensbescherming (FG). ...

Formulier | 22-09-2014 | VenJ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.