Kamerstukken - Documenten en publicaties

Meer dan 200 kamerstukken

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Advies inzake wetsvoorstel wijziging Wet studiefinanciering 2000

Advies van de Raad van State inzake Wetsvoorstel tot wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de ...

Kamerstuk | 22-09-2014 | OCW

Nader rapport bronbescherming in strafzaken

Nader rapport betreffende het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op ...

Kamerstuk: Nader rapport | 22-09-2014 | VenJ

Wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 22-09-2014 | VenJ

Toetsingskader risicoregelingen studievoorschot

Bijlage 1 bij de memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel studievoorschot hoger onderwijs

Kamerstuk | 22-09-2014 | OCW

Aanbiedingsbrief bij ontwerpregeling voor erkenning van producenten- en brancheorganisaties

Aanbiedingsbrief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij de ontwerpregeling voor erkenning van producenten- en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-09-2014 | EZ

Beantwoording Kamervragen over verslechterende mensenrechtensituatie in Gambia

Antwoorden van minister Timmermans (BZ) op vragen van de Kamerleden Servaes en Yücel (PvdA) over de verslechterende ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-09-2014 | BZ

Verslag Eurogroep en informele Ecofin Raad, 12 en 13 september 2014 te Milaan

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Eurogroep en informele Ecofin Raad, 12 en 13 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-09-2014 | Financiën

Kamerbrief over samenstelling evaluatiecommissie Caribisch Nederland

Brief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer over de samenstelling van de evaluatiecommissie Caribisch Nederland. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-09-2014 | BZK

Derde nota van wijziging bij wetsvoorstel wijziging AOW

Derde nota van wijziging bij wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de voorwaarden voor ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 22-09-2014 | SZW

Aanbiedingsbrief derde nota van wijziging wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) bij de derde nota van wijziging bij het wetsvoorstel Wijziging van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-09-2014 | SZW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.