Kamerstukken - Documenten en publicaties

Meer dan 200 kamerstukken

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief over stand van zaken vogelgriep

Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) over de stand van zaken, het lopende onderzoek naar de mogelijke oorzaak van ...

Kamerstuk | 24-11-2014 | EZ

Nader rapport Wijziging van de Wet meldplicht datalekken

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (uitbreiding boetebevoegdheid Cbp).

Kamerstuk: Nader rapport | 24-11-2014 | VenJ

Wijziging van Wet meldplicht datalekken

33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 24-11-2014 | VenJ

Kamerbrief over lopende onderzoeken en de niet-bewezen vermoedens van malversatie

Brief van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan de Tweede Kamer over lopende onderzoeken en de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2014 | BZ

Beantwoording Kamervragen over het ontbreken van een geboortedatum op verblijfsdocumenten en in basisregistratie personen

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) en staatssecretaris Teeven (V&J) op de vragen van de Kamerleden Van Nispen, Gesthuizen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-11-2014 | BZK, VenJ

Aanbiedingsbrief verslag Begrotingsraad van 14 en 17 november 2014

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Kamer het verslag van de Begrotingsraad van 14 en 17 november 2014 in Brussel. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2014 | Financiën

Verslag Begrotingsraad van 14 en 17 november 2014

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Kamer het verslag van de Begrotingsraad van 14 en 17 november 2014 in Brussel. ...

Kamerstuk | 24-11-2014 | Financiën

Kamerbrief over maatregelen schulden en over het gesprek met AWVN over reshoring

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over het schuldenbeleid en over het gesprek met ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2014 | SZW

Aanbieding rapport 'Jong & Anders'

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer bij het rapport 'Jong en Anders'.

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2014 | VWS

Kamerbrief over oordeel kabinet amendementen 34 000 V nrs. 14 en 16

Brief van minister Koenders (BZ) aan de Tweede Kamer met een reactie op de amendementen 34 000 V, nrs. 14 en 16 ingediend door de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2014 | BZ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.