Kamerstukken - Documenten en publicaties

Meer dan 200 kamerstukken

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Stand van zaken luchtvaartontwikkelingen naar aanleiding ramp MH17

Kamerstuk | 02-09-2014 | IenM

Kamerbrief over onderzoek incomplete transacties met de OV-chipkaart

Brief van staatssecretaris Mansveld (IenM) aan de Tweede Kamer over het onderzoek naar incomplete transacties met de OV-chipkaart.

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-09-2014 | IenM

Beantwoording Kamervragen over de storingen bij de Coentunnel

Antwoorden van minister Schultz van Haegen (IenM) op vragen van het Kamerlid  Visser (VVD) over de storingen bij de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 02-09-2014 | IenM

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat een buschauffeur een persoon in een boerka heeft geweigerd

Antwoorden van staatssecretaris Mansveld (IenM) op vragen van de Kamerleden Madlener (PVV) en De Graaf (PVV) over het bericht dat ...

Kamerstuk: Kamervragen | 02-09-2014 | IenM

Beantwoording Kamervragen over ernstige wateroverlast op 28 juli 2014

Antwoorden van minister Schultz van Haegen (IenM) op vragen van het Kamerlid Smaling (SP) over ernstige wateroverlast op 28 juli ...

Kamerstuk: Kamervragen | 02-09-2014 | IenM

Aanbiedingsbrief bij beantwoording schriftelijke vragen in het kader van de nahang van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Mansveld (IenM) aan de Tweede Kamer bij de beantwoording van schriftelijke vragen van de ...

Kamerstuk | 02-09-2014 | IenM

Kamerbrief over nucleaire ontwapening en transparantie

Tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de vaste commissie voor Defensie op 29 januari ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-09-2014

Kamervragen over Prinsjesdagstukken

Antwoord van minister-president Rutte op een vraag van het Kamerlid Van Raak over Prinsjesdagstukken.

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-09-2014

Kamerbrief sectorconsultatie wooncoöperatie

Brief van minister Blok (Wonen & Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over de verdere uitwerking van de wooncoöperatie.

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-09-2014 | BZK

Aanbiedingsbrief bij Nota van wijziging Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting en de integrale wettekst van de Herzieningswet

Aanbiedingsbrief van minister Blok ( Wonen en Rijksdienst ) bij de Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-09-2014 | BZK

De Rijksoverheid. Voor Nederland.