Kamerstukken - Documenten en publicaties

Meer dan 200 kamerstukken

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

TK Wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude

Kamerstuk | 24-04-2015 | VenJ

EK Afschrift brief over de uitkomsten technische studie en de toegang van de rechtshandhaving tot het EES

Kamerstuk | 24-04-2015 | VenJ

Aanbiedingsbrief bij een brief van NS en ProRail over het instellen van een verbeterteam om de gevolgen van een verstoring voor reizigers te reduceren en een rapportage van Prorail

Staatssecretaris Mansveld (IenM) stuurt de rapportage van ProRail over het onderzoek naar de verstoringen op 22 januari en 2 ...

Kamerstuk | 24-04-2015 | IenM

Beantwoording Kamervragen Beleidsdoorlichting artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt de vragen van de vaste commissie Infrastructuur en Milieu met betrekking tot de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-04-2015 | IenM

Kamerbrief over voortgangsrapportage Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de realisatieparagraaf van de Structuurvisie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2015 | IenM

Beantwoording Kamervragen over de problemen die de bruine vloot ondervindt in Denemarken

Minister Schultz van Haegen (IenM) beantwoordt vragen van de Kamerleden De Boer (VVD) en Jacobi (PvdA) over de problemen die de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-04-2015 | IenM

Verslag van de extra Europese Raad van 23 april 2015

Verslag van de extra Europese Raad van 23 april 2015.

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2015

Kamerbrief over 'erkenning door Duitse president van Armeense genocide'

Minister Koenders (BZ) stuurt de Tweede Kamer een reactie over de uitlatingen van Duitse Bondspresident.

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2015 | BZ

Kamerbrief voornemen inwerkingtreding wet taaleis WWB 1 januari 2016

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de datum van inwerkingtreding van de Wet taaleis WWB (na ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2015 | SZW

Kamerbrief inzake Verslag Raad Algemene Zaken van 21 april 2015

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-04-2015 | BZ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.