Kamerstukken - Documenten en publicaties

Meer dan 200 kamerstukken

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief over advies Onderwijsraad 'verhouding tussen zorgplicht en toelatingsbeleid'

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over het advies van de Onderwijsraad 'Verhouding tussen zorgplicht en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2014 | OCW

Kamerbrief over beleidsdoorlichtingen 'Scholen en instellingen met een ambitieus leerklimaat' en 'Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk'

Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de beleidsdoorlichtingen 'Scholen en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2014 | OCW

Aanbiedingsbrief bij Regeldrukagenda Onderwijs 2014 - 2017

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer bij de Regeldrukagenda ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2014 | OCW

Wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Kamerstuk: Voorstel van wet | 18-12-2014 | VenJ

Nota naar aanleiding van het verslag inzake voorstel van wet 33872 (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Kamerstuk | 18-12-2014 | IenM

Afhandeling enkele toezeggingen en moties in het kader van het Verpakkingendossier

Kamerstuk | 18-12-2014 | IenM

Nota Modernisering omgevingsveiligheid

Beleidsnota | 18-12-2014 | IenM

Uitvoeringsprogramma Modernisering Omgevingsveiligheid

Kamerstuk | 18-12-2014 | IenM

Uitkomsten VN Klimaatconferentie COP te Lima van 1 tot en met 13 december 2014

Kamerstuk | 18-12-2014 | IenM

Aanbieding Evaluatie Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen

Kamerstuk | 18-12-2014 | IenM

De Rijksoverheid. Voor Nederland.