Kamerstukken - Documenten en publicaties

Meer dan 200 kamerstukken

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Beantwoording Kamervragen over vrijhandelsakkoord tussen EU en VS (TTIP)

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkeling) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over het bericht dat ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2015 | BZ

Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken 18 mei 2015

Aanbiedingsbrief van minister Koenders (BZ) en minister Hennis-Plasschaert (Def) bij het verslag aan van de Raad Buitenlandse ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2015 | BZ, Defensie

Kamerbrief Stand van zaken Actieplan 50pluswerkt

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de resultaten van het Actieplan 50pluswerkt van het UWV.

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2015 | SZW

Kamerbrief geannoteerde agenda informele ministeriële bijeenkomst cohesiebeleid 9 juni Riga

Staatssecretaris Dijksma (EZ) stuurt de geannoteerde agenda informele ministeriële bijeenkomst cohesiebeleid op 9 juni te ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2015 | EZ

Kamerbrief over de relatie Nederland-Suriname

Minister Koenders (BZ) informeert de Tweede Kamer over de komende verkiezingen in Suriname, de diplomatieke relaties tussen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2015 | BZ

Uitstelbrief Kamervragen bericht dat medisch specialisten volgens de Belastingdienst nog steeds zelfstandig ondernemers zijn

Uitstelbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de vragen van de Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Omtzigt (CDA) ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-05-2015 | VWS

Uitstelbrief Kamervragen over de alternatieve geneeswijze ‘cupping’

Uitstelbrief minister Schippers (VWS) op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over de alternatieve geneeswijze ‘cupping’.

Kamerstuk: Kamervragen | 22-05-2015 | VWS

Uitstelbrief Kamervragen gezondheidsrisico’s die kunnen optreden als gevolg van aderlating of ‘wet cupping therapie’

Uitstelbrief van minister Schippers (VWS) op de vragen van het Kamerlid De Lange (VVD) over gezondheidsrisico’s die kunnen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-05-2015 | VWS

Kamerbrief over beicht uitsluiting van ouderen van een pgb in de Zorgverzekeringswet Zvw-pgb

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op het bericht van KBO Brabant over de vermeende uitsluiting ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-05-2015 | VWS

Antwoorden op Kamervragen over contingent convertibles

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over contingent convertibles. De ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-05-2015 | Financiën

De Rijksoverheid. Voor Nederland.