Kamerstukken - Documenten en publicaties

Meer dan 200 kamerstukken

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Aanbiedingsbrief bij KiM-publicatie Mobiliteitsbeeld 2014

Aanbiedingsbrief van minister Schultz van Haegen (IenM) en staatssecretaris Mansveld (IenM) aan de Tweede Kamer bij de publicatie ...

Kamerstuk | 23-10-2014 | IenM

Kamerbrief over uitvoering moties met betrekking tot het klimaat- en energieraamwerk

Brief van staatssecretaris Mansveld (IenM) aan de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het lid Ouwehand over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-10-2014 | IenM

Beantwoording Kamervragen over het uitblijven van onafhankelijk onderzoek naar een overlijden in een ggz-instelling

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het uitblijven van onafhankelijk onderzoek ...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-10-2014 | VWS

Kamerbrief over afschrift brief KBO-Brabant aan minister van VWS over PGB in Zorgverzekeringswet

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over afschrift brief KBO-Brabant aan minister van VWS over PGB in ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-10-2014 | VWS

Aanbiedingsbrief bij evaluatieonderzoek Panteia naar de toelatingsprocedure van buitenlandse artsen

Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij het evaluatieonderzoek Panteia naar de toelatingsprocedure ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-10-2014 | VWS

Beantwoording Kamervragen over ‘Pietoverleg’

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van de Kamerleden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) ...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-10-2014 | SZW, OCW

Beantwoording Kamervragen over een Nederlandse bijdrage aan de NAVO-missie Resolute support in Afghanistan

Antwoorden van minister Koenders (BZ), minister Opstelten (VenJ) minister Hennis- Plasschaert (Defensie) en minister Ploumen ...

Kamerstuk: Kamervragen | 23-10-2014 | BZ, VenJ, Defensie

Aanbiedingsbrief bij evaluatierapport autogerelateerde belastingen 2008-2013

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt een evaluatie van de autogerelateerde belastingen naar de Tweede Kamer.

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-10-2014 | Financiën

Evaluatie autogerelateerde belastingen 2008-2013

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt een evaluatierapport van de autogerelateerde belastingen naar de Tweede Kamer

Kamerstuk | 23-10-2014 | Financiën

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2015

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt de tweede nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2015 naar de ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 23-10-2014 | Financiën

De Rijksoverheid. Voor Nederland.