Kamerstukken - Documenten en publicaties

Meer dan 200 kamerstukken

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief wijzigingen invulling van de vergroening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over de wijzigingen voor de invulling van de vergroening van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-07-2014 | EZ

Kamerbrief over verzoek om toelichting verdrag tussen Nederland en Oekraine

Brief van minister Timmermans (BZ) aan de Tweede Kamer over verzoek om toelichting op het verdrag tussen Nederland en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-07-2014 | BZ

Kamerbrief over voortgang behandeling claims weduwen Zuid Sulawesi

Brief van de ministers Timmermans (BZ) en Hennis-Plasschaert (Def) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de behandeling van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-07-2014 | BZ, Defensie

Beantwoording Kamervragen over voortgang afhandeling claims van weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies in Indonesië

Antwoorden van de minister Timmermans (BZ) en minister Hennis-Plasschaert (Def) op vragen van het Kamerlid Van Bommel (SP) over de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-07-2014 | BZ, Defensie

Uitstelbericht kamervragen over niet uitgevoerde motie over het uitwisselen van informatie over in het buitenland veroordeelde zedendeliquenten

Kamerstuk | 28-07-2014 | VenJ

Uitstelbericht kamervragen over de aanpak van drugsafval

Kamerstuk | 28-07-2014 | VenJ

Uitstelbericht kamervragen over experimenten waarbij Facebookgebruikers betrokken zijn en de privacy van sociaal mediagebruikers

Kamerstuk | 28-07-2014 | VenJ

Uitstelbericht kamervragen over een aanhouding bij de Nederlandse Veteranendag

Kamerstuk | 28-07-2014 | VenJ

Aanbiedingsbrief bij Noordzee 2050 Gebiedsagenda

Aanbiedingsbrief van minister Schultz van Haegen (IenM) aan de Tweede Kamer bij de Noordzee 2050 Gebiedsagenda.

Kamerstuk | 28-07-2014 | IenM

Commissiebrief over brief Stichting Eerlijke Geneesmiddelen Voorziening (EGV) inzake 'Eindrapportage overheveling 2013'

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over een reactie op de brief van de Stichting EGV inzake de 'Eindrapportage ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-07-2014 | VWS

De Rijksoverheid. Voor Nederland.