Kamerstukken - Documenten en publicaties

Meer dan 200 kamerstukken

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief over de Asian Infrastructure Investment Bank

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over toetreding als prospective founding member tot de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-03-2015 | Financiën, BZ

Brief Tweede Kamer Aanbieding rapport “Meldkamers” en voortgang LMO

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-03-2015 | VenJ

Brief Tweede Kamer Global Conference on CyberSpace 2015

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-03-2015 | VenJ, BZ

Kamerbrief inzake besluit aangaande verkoop ABN AMRO

Minister Dijsselbloem van Financiën laat de Tweede Kamer weten het besluit aangaande de verkoop van ABN AMRO uit te stellen. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-03-2015 | Financiën

Aanbiedingsbrief 15e Halfjaarrapportage van de Belastingdienst

Staatssecretaris Wiebes van Financiën informeert de Tweede Kamer middels de halfjaarlijkse rapportage van de Belastingdienst.

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-03-2015 | Financiën

Gevolgen van de uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over plattelandswoningen en luchtkwaliteit

Kamerstuk | 27-03-2015 | IenM

Beantwoording Kamervragen van de leden Veldman, Lodders en Dijkstra (allen VVD) over de beoordeling van luchtkwaliteit bij plattelandswoningen

Kamerstuk | 27-03-2015 | IenM

Publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport van februari 2015

Kamerstuk | 27-03-2015 | IenM

Kamerbrief over verslag Transportraad 13 maart 2015

Verslag van de bijeenkomst van de Transportraad op 13 maart 2015.

Kamerstuk: Kamerbrief | 27-03-2015 | IenM

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat er drie keer zoveel klachten zijn bij NS over volle treinen

Staatssecretaris Mansveld (IenM) beantwoordt vragen van het Kamerlid Bashir (SP) over het bericht dat er drie keer zoveel klachten ...

Kamerstuk: Kamervragen | 27-03-2015 | IenM

De Rijksoverheid. Voor Nederland.