Kamerstukken - Documenten en publicaties

Meer dan 200 kamerstukken

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief inzake de moord op Theo van Gogh

Aanbiedingsbrief van minister Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer bij een afschrift van de brief met het verzoek tot een onderzoek ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-10-2014 | BZK

Kamerbrief over aanpak problematiek franchisesector

Brief van minister Kamp over de stand van zaken rond de versterking van zelfregulering in de franchisesector.

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-10-2014 | EZ

Kamerbrief over economische structuurversterking als gezamenlijke opdracht van Rijk en regio

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over ondersteuning door het Rijk van regionale initiatieven die de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-10-2014 | EZ

Nota naar aanleiding van verslag Belastingplan 2015

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 17-10-2014 | Financiën

Kamerbrief Voorstel van wet houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)

Staatssecretaris Wiebes (Fin) stuurt het voorstel van wet houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2014 | Financiën

Bijlage bij nota naar aanleiding van verslag Belastingplan 2015

Kamerstuk | 17-10-2014 | Financiën

Beantwoording vragen van het lid Bashir over sparen

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2014 | Financiën

Antwoorden op vragen van het lid Bashir over spaarders die tegenwoordig sparen in een bv

Staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt vragen over spaarders die tegenwoordig sparen in een bv.

Kamerstuk: Kamervragen | 17-10-2014 | Financiën

Antwoorden op vragen van het lid Bashir

Staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt vragen over de grote stapel aan fiscale voorstellen rond Prinsjesdag

Kamerstuk: Kamervragen | 17-10-2014 | Financiën

Beantwoording vragen van het lid Bashir

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2014 | Financiën

De Rijksoverheid. Voor Nederland.