Kamerstukken - Documenten en publicaties

Meer dan 200 kamerstukken

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Beantwoording Kamervragen over onderzoek Spookjongeren: quickscan naar uitgeschreven jongeren in Amsterdam Nieuw-West

Antwoorden van minister Plasterk (BZK) op de vragen van het Kamerlid Toorenburg (CDA) over het onderzoek ‘Spookjongeren: quickscan ...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-08-2014 | BZK

Commissiebrief over gedwongen verhuizing meervoudig gehandicapte dochter

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer met zijn reactie op de brieven over de gedwongen verhuizing van een ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-08-2014 | VWS

Kamerbrief over gevolgen ULB voor WIA door bijtelling auto van de zaak

De Tweede Kamer heeft een reactie gevraagd op brieven van 2 personen die aandacht vroegen voor de gevolgen van de Wet uniformering ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-08-2014 | Financiën, SZW

Kamerbrief met reactie op het bericht over het waarschuwingssysteem Oogst RemcurveBewaking In Trein (ORBIT)

Brief van staatssecretaris Mansveld (IenM) aan de Tweede Kamer met haar reactie op het artikel in de Metro van 25 juni 2014 over ...

Kamerstuk | 20-08-2014 | IenM

Beantwoording vragen inzake Ontwerp luchthavenbesluit luchthaven Lelystad

Kamerstuk | 20-08-2014 | IenM

Beantwoording Kamervragen van het lid Van Raak (SP) in verband met de Wet afschaffing plusregio's

Kamerstuk | 20-08-2014 | IenM

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 in verband met de Wet afschaffing plusregio's

Kamerstuk | 20-08-2014 | IenM

Uitstelbrief Kamervragen over snelheidsbeperkingen in de Drontermeertunnel en de spoortunnel Best

Uitstelbrief van staatssecretaris Mansveld (IenM) aan de Tweede Kamer over beantwoording van vragen van het Kamerlid Dik-Faber ...

Kamerstuk | 20-08-2014 | IenM

Wijziging van de Wet milieubeheer (33 834)

Kamerstuk | 20-08-2014 | IenM

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over het Europees Klimaat- en Energiebeleid 2020-2030

Uitstelbrief van staatssecretaris Mansveld (IenM) aan de Tweede Kamer over beantwoording van vragen van de vaste commissie voor ...

Kamerstuk | 20-08-2014 | IenM

De Rijksoverheid. Voor Nederland.