Kamerstukken - Documenten en publicaties

Meer dan 200 kamerstukken

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Reglement Raad van Advies concessie Waddenveren West

Kamerstuk | 30-09-2014 | IenM

Jaarverslag 2013 Nationale Veiligheidsinstantie Spoor

Kamerstuk | 30-09-2014 | IenM

Beantwoording vragen inzake ontwerpbesluit tot wijziging Besluit personenvervoer 2000 en andere besluiten in verband met Wet afschaffing plusregio’s

Kamerstuk | 30-09-2014 | IenM

Verslag van de Informele Transportraad 16 en 17 september 2014 te Milaan

Kamerstuk | 30-09-2014 | IenM

Algemene Politieke Beschouwingen 2014

Staatssecretaris Wiebes van Financiën verzoekt de Eerste Kamer hem te verontschuldigen voor zijn afwezigheid bij de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2014 | Financiën

Kamerbrief over effect studievoorschot op instroom meerjarige masters in tekortsectoren

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over het effect van het studievoorschot op de instroom van meerjarige ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2014 | OCW

Kamerbrief over de doeltreffendheid en de effecten van de Postwet 2009 in de praktijk

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over de doeltreffendheid en de effecten van de Postwet 2009 in de praktijk. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2014 | EZ

Kamerbrief inzake onjuiste informatie aan de TK over falend subsidiebeleid

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over verzoek Stichting Shwachman Syndroom Support Holland (SSSSH) en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2014 | VWS

Beantwoording Kamervragen over de aardbeving nabij Froombosch

Antwoorden van minister Kamp (EZ) op vragen van de leden Vos, Van Dekken en Nijboer (allen PvdA) op 4 september 2014 over het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2014 | EZ

Kamerbrief rapportage burgerbrieven EZ 2013

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over het rapport van de Nationale ombudsman ‘Behandeling burgerbrieven kan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2014 | EZ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.