Kamerstukken - Documenten en publicaties

Meer dan 200 kamerstukken

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Aanbiedingsbrief onderzoeksrapport MSM & Bloeddonatie

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-03-2015 | VWS

Actieprogramma Tel mee met Taal

Met het nieuwe actieprogramma Tel mee met Taal willen de departementen OCW, VWS en SZW gezamenlijk tegengaan dat mensen met een ...

Kamerstuk | 06-03-2015 | OCW, SZW, VWS

Offerteaanvraag Onderzoek naar de validiteit van het observatieinstrument voor de pedagogische praktijk bij kindercentra van GGD Nederland

Kamerstuk | 06-03-2015 | SZW

Beantwoording Kamervragen van de leden Slob en Dik-Faber (CU) over de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N36

Kamerstuk | 06-03-2015 | IenM

Kamerbrief bij de geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) biedt de geannoteerde agenda aan van de informele Raad ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-03-2015 | BZ

Kamerbriefbij geannoteerde Agenda Raad Algemene Zaken

Minister Koenders biedt de geannoteerde agenda aan van de Raad Algemene Zaken van 17 maart 2015.

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-03-2015 | BZ

Kamerbrief over vervolg op de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen

Kamerbrief van minister Schippers (VWS) over het verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO: Vervolg op de procedure Nader ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-03-2015 | VWS

Kamerbrief inzake uitnodiging NPV Toetsingsconferentie 2015

Minister Koenders (BZ) stuurt uitnodiging aan de Tweede Kamer voor de NPV Toetsingsconferentie 2015.

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-03-2015 | BZ

Beantwoording Kamervragen over de ingangsdatum van de subsidieregeling energiebelasting voor sportverenigingen

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op de vragen van de Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Omtzigt (CDA) over de ingangsdatum van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 06-03-2015 | VWS

Kamerbrief aan de Tweede Kamer over curatieve zorg in krimpregio's

Minister Schippers (VWS) stuurt brief aan de Tweede Kamer over curatieve zorg in de krimpregio's.

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-03-2015 | VWS

De Rijksoverheid. Voor Nederland.