Kamerstukken - Documenten en publicaties

Meer dan 200 kamerstukken

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief over de uitkomsten monitor inkoop jeugdhulp

Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en ...

Kamerstuk | 31-10-2014 | VWS

TK Pilot in bewaring stellen door Dienst Terugkeer en Vertrek

Kamerstuk | 31-10-2014 | VenJ

Aanbieding nadere memorie van antwoord bij wetsvoorstel 33 781

Kamerstuk | 31-10-2014 | IenM

Kamerbrief over monitor betaaltermijnen gemeenten

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken omtrent het monitoren van betaaltermijnen door gemeenten.

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-10-2014 | EZ, BZK

Kamerbrief over pleegvergoeding

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Eerste Kamer over pleegvergoeding.

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-10-2014 | VWS

Beantwoording Kamervragen over het onderwijs aan asielkinderen

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van de Kamerleden Ypma en Maij (beiden PvdA) over het onderwijs aan ...

Kamerstuk: Kamervragen | 31-10-2014 | OCW

Memorie van antwoord inzake energie-efficiëntie

Memorie van antwoord inzake energie-efficiëntie.

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 31-10-2014 | EZ

Aanbiedingsbrief bij de memorie van antwoord van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie

Aanbiedingsbrief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij de memorie van antwoord van het voorstel van wet tot wijziging van ...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 31-10-2014 | EZ

Beantwoording Kamervragen over financiële problemen van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs met een grote toestroom aan asielkinderen

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van de Kamerleden Van Meenen en Schouw (beiden D66) over de financiële ...

Kamerstuk: Kamervragen | 31-10-2014 | OCW

Beantwoording Kamervragen over bericht dat scholen de toestroom van asielkinderen nauwelijks aan kunnen

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van de Kamerleden Beertema en Fritsma (beiden PVV) over het bericht dat ...

Kamerstuk: Kamervragen | 31-10-2014 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.