Kamerstukken - Documenten en publicaties

Meer dan 200 kamerstukken

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief over impuls cultuuronderwijs

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de plannen voor goed muziekonderwijs voor kinderen van vier tot ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-10-2014 | OCW

Beantwoording Kamervragen an het lid De Boer (VVD) over de relingplicht voor binnenvaartschepen

Kamerstuk | 24-10-2014 | IenM

Kamerbrief over melding financiële bijstand groenten en fruit bij Europese Commissie

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) met informatie over de steunmaatregelen in het kader van de Russische boycot en het effect ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-10-2014 | EZ

Kamerbrief met Memorie van antwoord over vergroten investeringsmogelijkheden medisch-specialistische zorg

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Eerste Kamer met Memorie van Antwoord betreffende het wetsvoorstel Vergroten ...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 24-10-2014 | VWS

Wetswijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 24-10-2014 | OCW

Aanbiedingsbrief bij wijziging van Wet studiefinanciering 2000

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-10-2014 | OCW

Aanbiedingsbrief bij informatie over budgetten voor jeugdhulp die per 1 januari 2015 ter beschikking worden gesteld aan instellingen door de gemeenten

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer bij de informatie over budgetten voor jeugdhulp die per 1 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-10-2014 | VWS

Memorie van Antwoord wetsvoorstel Vergroten Investeringsmogelijkheden medisch-specialistische zorg

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Eerste Kamer over Memorie van Antwoord wetsvoorstel Vergroten Investeringsmogelijkheden ...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 24-10-2014 | VWS

Bijlage bij de antwoorden op Kamervragen over de afvalstoffenbelasting

Staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt Kamervragen over de afvalstoffenbelasting

Kamerstuk: Kamervragen | 24-10-2014 | Financiën, IenM

Aanbiedingsbrief kamervragen over de afvalstoffenbelasting

Staatssecretaris Wiebes van Financiën beantwoordt Kamervragen over de afvalstoffenbelasting

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-10-2014 | Financiën, IenM

De Rijksoverheid. Voor Nederland.