Beantwoording Kamervragen over deelname Bilderbergconferentie

Antwoorden van minister-president Rutte op vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over zijn deelname aan de Bilderberg-conferentie 2012.

Verantwoordelijk ministerie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.