Aanbiedingsbrief bij de samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 35

Aanbiedingsbrief van minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer bij de samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 35.

Verantwoordelijk ministerie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.