Nationaal soa/hiv plan 2012-2016 ‘Bestendigen en versterken’

Het Nationaal soa/hiv plan 2012-2016 is opgesteld door het RIVM. Het rapport geeft een beschrijving van de preventie en bestrijding van soa/hiv en werkt de hoofdlijnen van het beleid verder uit.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.