Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2013

Het Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) is een jaarlijkse rapportage aan de Europese Commissie in het kader van het Europees Semester van economische en budgettaire beleidscoördinatie.

Verantwoordelijk ministerie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.