Vraag en antwoord

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de data voor de zomervakantie. Het ministerie bepaalt nu ook de data voor de kerstvakantie en 1 week meivakantie. Scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata.

Overzicht schoolvakanties

Op de volgende pagina’s vindt u de schoolvakanties per schooljaar:

Verplichte data voor kerstvakantie en 1 week meivakantie

De overheid stelt ook de data voor de kerstvakantie en 1 week meivakantie centraal vast. Basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs mogen dus niet zelf bepalen wanneer zij kerstvakantie en meivakantie hebben. Net zoals voor de zomervakantie geldt. Basisscholen kunnen ouders voorstellen om de vastgestelde week meivakantie met een week te verlengen. De ouders in de medezeggenschapsraad (MR) moeten dit voorstel van de school goedkeuren. 

Mbo en hoger onderwijs bepalen vakantiedata zelf

Instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs bepalen zelf de data van vakanties. De verplichte data voor de zomervakantie en de adviesdata voor de overige vakanties gelden dus niet voor deze scholen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.