Wetsvoorstel versterking bestrijding financieel-economische criminaliteit

Fase 4 van 6. Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, ingediend bij de Eerste Kamer schriftelijke behandeling.

Legenda van de zes fasen van een wetsvoorstel.

Kamerstuknummer 33685
Rechtsgebied Straf- en sanctierecht
Soort Wetsvoorstellen in behandeling bij de Staten-Generaal

Ter uitvoering van de kabinetsnota over de uitgangspunten bij de keuze van een sanctiestelsel (oktober 2008) heeft de werkgroep sanctiestelsels in een aan de directiestaf gericht rapport met de titel “Aandachtspunten keuze sanctiestelsels boeteoplegging en onderzoeksbevoegdheden” (mei 2009) geoordeeld dat de maxima van de strafrechtelijke geldboete niet toereikend zijn. In het bijzonder met het oog op bestraffing van rechtspersonen beveelt de werkgroep aan de geldboetecategorieën aan te vullen met flexibele maxima, waarbij de werkgroep denkt aan een percentage van de omzet en – bij “zeer lucratieve” delicten – een veelvoud van het behaalde voordeel. Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de aanbeveling van de werkgroep.

Legenda bij fasen

Een wetsvoorstel doorloopt bij de behandeling deze zes fasen:

Fase 1.
Ministerraad akkoord, wetsvoorstel voor advies naar Raad van State.
Fase 2.
Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer, schriftelijke behandeling.
Fase 3.
Aangemeld voor plenaire behandeling voor Tweede Kamer.
Fase 4.
Tweede Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, ingediend bij de Eerste Kamer schriftelijke behandeling.
Fase 5.
Aangemeld voor plenaire behandeling door Eerste Kamer.
Fase 6.
Eerste Kamer heeft wetsvoorstel aangenomen, publicatie Staatsblad.

Terug naar wetsvoorstel

De Rijksoverheid. Voor Nederland.