Documenten en publicaties

Meer dan 200 documenten en publicaties

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief met beleidsreactie op medewerkerstevredenheidsonderzoek DJI en inspecties van de Inspectie SZW van DJI-locaties

Staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) geeft een inhoudelijke reactie op de resultaten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2015 | VenJ

Kamerbrief over jaarverslag Nationale ombudsman over 2014

Minister Plasterk (BZK) reageert in een brief aan de Tweede Kamer op het Jaarverslag 2014 van de Nationale ombudsman.

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2015 | BZK

Kamerbrief over bezoldiging topfunctionarissen woningcorporaties

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken bij de uitvoering van de motie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2015 | BZK

Beantwoording Kamervragen over de bouw van een moskee in Gouda

Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst ) en minister van der Steur (VenJ) op de vragen van de Kamerleden Oskam, ...

Kamerstuk: Kamervragen | 28-05-2015 | BZK, VenJ

Kamerbrief over deelname van Nederlands midden- en kleinbedrijf in Horizon 2020

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de deelname van Nederlandse bedrijven aan mkb-georiënteerde onderdelen van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2015 | EZ

Kamerbrief over twee onderzoeken met betrekking tot de voormalige munitiestortplaats in de Oosterschelde

Brief van minister Hennis-Plasschaert (Def), mede namens minister Schultz van Haegen (IenM), aan de Tweede Kamer over de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2015 | Defensie, IenM

Beantwoording Kamervragen over "het flitsfaillissement bij Princen Transmission"

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van de Kamerleden Kerstens en Recourt (beiden PvdA) over "het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 28-05-2015 | SZW

Kamerbrief over reële dekkingsgraad en toekomstig overrendement.

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over de reële dekkingsgraad en het toekomstig overrendement.

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2015 | SZW

Beantwoording Kamervragen over afgekocht pensioen en partnertoeslag AOW

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van de Kamerleden Omtzigt en Pieter Heerma (beiden CDA) over “de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 28-05-2015 | SZW

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zeevisserij

Brief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer over uitstel van de beantwoording van Kamervragen over "het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-05-2015 | SZW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.