Documenten en publicaties

Meer dan 200 documenten en publicaties

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Aanbiedingsbrief bij de memorie van antwoord van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie

Aanbiedingsbrief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij de memorie van antwoord van het voorstel van wet tot wijziging van ...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 31-10-2014 | EZ

Beantwoording Kamervragen over financiële problemen van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs met een grote toestroom aan asielkinderen

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van de Kamerleden Van Meenen en Schouw (beiden D66) over de financiële ...

Kamerstuk: Kamervragen | 31-10-2014 | OCW

Beantwoording Kamervragen over bericht dat scholen de toestroom van asielkinderen nauwelijks aan kunnen

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van de Kamerleden Beertema en Fritsma (beiden PVV) over het bericht dat ...

Kamerstuk: Kamervragen | 31-10-2014 | OCW

Nota naar aanleiding van het verslag inzake Integratie lwoo en pro in passend onderwijs

Nota naar aanleiding van het verslag van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 31-10-2014 | OCW

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag inzake Integratie lwoo en pro in passend onderwijs

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer bij de Nota naar aanleiding van het verslag van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-10-2014 | OCW

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Sociale Zaken mogelijk de privacywetgeving schond

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van de Kamerleden Gesthuizen en Ulenbelt (beiden SP) over het bericht dat ...

Kamerstuk: Kamervragen | 31-10-2014 | SZW

Kamerbrief met reactie op berichtgeving over het koppelen van data

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer zijn reactie op berichtgeving over het koppelen van data in verband met ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-10-2014 | SZW

Verslag van werkbezoek aan Denemarken

Verslag van werkbezoek aan Denemarken door staatssecretaris Van Rijn (VWS) (hoofd van de delegatie), minister Plasterk (BZK) en ...

Rapport | 31-10-2014 | VWS, BZK, VenJ

Programma van het werkbezoek aan Denemarken

Programma van het werkbezoek aan Denemarken op 1 en 2 september 2014, in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg.

Publicatie | 31-10-2014 | VWS, BZK, VenJ

Aanbieding verslag werkbezoek Denemarken

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer met het verslag van zijn werkbezoek aan Denemarken op 1 en 2 ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-10-2014 | VWS, BZK, VenJ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.