Documenten en publicaties

Meer dan 200 documenten en publicaties

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief afgifte vergunning voor export militair materieel naar Trinidad en Tobago

Brief van minister Timmermans en minister Ploumen (beide BZ) met informatie over een door Nederland afgegeven vergunning ter ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2014 | BZ

Kabinetsreactie op het advies van de commissie ‘Dienstverlening aan huis’

Minister Asscher (SZW) en staatssecretaris van Rijn (VWS) zenden de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het advies van de commissie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2014 | SZW, VWS

Kamerbrief over overleg grondgebondenheid melkveehouderij

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over het overleg met vertegenwoordigers uit de landbouwsector en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2014 | EZ

Kamerbrief verslag Landbouw- en Visserijraad 13 oktober 2014

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad van 13 oktober ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2014 | EZ

Beantwoording Kamervragen Jeugd en Sport

Antwoorden op Kamervragen over de begroting van VWS 2015, op het gebied van Jeugd en Sport.

Kamerstuk: Kamervragen | 17-10-2014 | VWS

Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over begroting VWS 2015 op het gebied van Jeugd en Sport

Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij de antwoorden op vragen van Kamerleden over de begroting van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2014 | VWS

Aanbieding afschrift brief aan FODOK en Dovenschap over ggz voor doven en slechthorenden

Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij een afschrift van haar antwoord op de brief van FODOK, ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2014 | VWS

Beantwoording Kamervragen over vrijstelling schenkbelasting bij nieuwbouw

Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst), op de vragen van het Kamerlid Krol (50PLUS/Baay-Timmerman) over het bericht ...

Kamerstuk: Kamervragen | 17-10-2014 | BZK, Financiën

Brief over ggz voor doven en ernstig slechthorenden

Afschrift van de brief van minister Schippers (VWS) aan GGMD over het voortbestaan van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) voor ...

Brief | 17-10-2014 | VWS

Kamerbrief GGMD over voortbestaan GGz doven en ernstig slechthorenden

Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer bij haar antwoord op de brief van GGMD over het voortbestaan van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2014 | VWS

De Rijksoverheid. Voor Nederland.