Documenten en publicaties

Meer dan 200 documenten en publicaties

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief met reactie op advies 'Criteria voor de keuze van een vaccin tegen kinkhoest'

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met een reactie op het Gezondheidsraadadvies 'Criteria voor de keuze van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2014 | VWS

Kamerbrief over verandering wettelijke verankering van de subsidieregeling voor abortusklinieken

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de wijze waarop de continuering van de financiering van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2014 | VWS

Kamerbrief SO Ontwerpregeling wijziging Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over SO Ontwerpregeling wijziging van Regeling maximumprijzen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2014 | VWS

Kamerbrief over standpunt overschrijding budgettair kader Zorgverzekeringswet (Zvw)

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met een reactie op de brief van Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2014 | VWS

Beantwoording Kamervragen over de personeelsrapportage 2013

Antwoorden van minister Hennis-Plasschaert (Def) op vragen van de vaste commissie voor Defensie over de personeelsrapportage 2013.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2014 | Defensie

PGD Nederland Jaarverslag 2013

Jaarverslag over 2013 van PGD (Preïmplantatie Genetische Diagnostiek) Nederland.

Jaarverslag | 18-09-2014 | VWS

Kamerbrief over PGD Jaarverslag 2013

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over het Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2014 | VWS

Kamerbrief verbeteringen in het accreditatieproces

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over verbeteringen in het accreditatieproces. Ook biedt zij het herziene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2014 | OCW

Uitstelbrief Kamervragen berichten ‘Hulpdiensten mochten niet in vluchtgebouw’ en ‘Van der Laan wil opvang voor vluchtelingen’

Uitstelbrief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer op de vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over de berichten ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-09-2014 | VWS

Beantwoording Kamervragen over 2e berisping in korte tijd voor de Levenseindekliniek

Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over de 2e berisping in korte tijd voor de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 18-09-2014 | VWS

De Rijksoverheid. Voor Nederland.