Documenten en publicaties

Meer dan 200 documenten en publicaties

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Ontwerpbesluit advisering beschut werk

Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de werkzaamheden die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen uitvoert ...

Besluit | 01-09-2014 | SZW

Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit advisering beschut werk

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) bij het ontwerpbesluit advisering beschut werk. Eenzelfde brief is ook aan de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-09-2014 | SZW

Nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

Nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 01-09-2014 | SZW

Tweede nota van wijziging wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

Tweede nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met wijziging van de ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 01-09-2014 | SZW

Aanbiedingsbrief nota n.a.v. het verslag wetsvoorstel Wijziging Algemene Ouderdomswet

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) bij de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Wijziging ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-09-2014 | SZW

Aanbiedingsbrief 2 inspectierapporten over De Rooyse Wissel

Staatssecretaris Teeven (VenJ) biedt 2 inpectierapporten aan over FPC De Rooyse Wissel. In het eerste rapport doet de Inspectie ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-09-2014 | VenJ

Beantwoording Kamervragen ontslagvergoeding manager sociale werkplaats

Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Karabulut (SP) over "het bericht dat een manager ...

Kamerstuk: Kamervragen | 01-09-2014 | SZW, BZK

Aanbiedingsbrief bij de halfjaarlijkse stand van zaken toezeggingen

Aanbiedingsbrief van minister Schippers (VWS) aan de Eerste Kamer bij de halfjaarlijkse stand van zaken toezeggingen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-09-2014 | VWS

Beantwoording Kamervragen over de brandbrief van de gemeente Zaanstad

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) en van staatssecretaris Teeven (VenJ) op vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over ...

Kamerstuk: Kamervragen | 01-09-2014 | VWS, VenJ

Ontwerpbesluit nettopensioen

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met ...

Besluit | 01-09-2014 | SZW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.