Documenten en publicaties

Meer dan 200 documenten en publicaties

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief over tussenevaluatie experiment regelarme instellingen

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer over de tussenevaluatie van het experiment regelarme instellingen ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2014 | VWS

Beantwoording Kamervragen over onthulling steun Turkije aan Al Qaeda

Antwoorden van minister Timmermans (BZ) op vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over de onthulling over steun Turkije aan Al ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2014 | BZ

Kamerbrief over ondersteuning rechtstaat Macedonië

Brief van minister Timmermans (BZ) aan de Tweede Kamer over ondersteuning van de rechtstaat Macedonië.

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2014 | BZ

Kamerbrief over Algemene Politieke Beschouwingen 2014

Staatssecretaris Wiebes van Financiën verzoekt de Eerste Kamer hem te verontschuldigen voor zijn afwezigheid bij de Algemene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2014 | Financiën

Verkenning effect studievoorschot op instroom meerjarige masters tekortsectoren

Verkennend rapport of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor meerjarige masters in tekortsectoren als straks de basisbeurs ...

Rapport | 30-09-2014 | OCW

Kamerbrief over effect studievoorschot op instroom meerjarige masters in tekortsectoren

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over het effect van het studievoorschot op de instroom van meerjarige ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2014 | OCW

Kamerbrief over de doeltreffendheid en de effecten van de Postwet 2009 in de praktijk

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over de doeltreffendheid en de effecten van de Postwet 2009 in de praktijk. ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2014 | EZ

Kamerbrief inzake onjuiste informatie aan de TK over falend subsidiebeleid

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over verzoek Stichting Shwachman Syndroom Support Holland (SSSSH) en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2014 | VWS

Beantwoording Kamervragen over de aardbeving nabij Froombosch

Antwoorden van minister Kamp (EZ) op vragen van de leden Vos, Van Dekken en Nijboer (allen PvdA) op 4 september 2014 over het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2014 | EZ

Kamerbrief rapportage burgerbrieven EZ 2013

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over het rapport van de Nationale ombudsman ‘Behandeling burgerbrieven kan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-09-2014 | EZ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.