Doe Mee

De Rijksoverheid is geïnteresseerd in meningen, ideeën en initiatieven vanuit de samenleving. Met haar kennis en netwerk kan de Rijksoverheid wellicht een initiatief een stap verder helpen. ‘Doe Mee’ bevat een overzicht van initiatieven waarbij burgers en bedrijven kunnen meedenken, meedoen en soms ook mee beslissen bij het maken of uitvoeren van beleid.

Natuurvisie

In de natuurvisie leest u over het natuurbeleid voor de lange termijn. Doel van de natuurvisie is een sterke natuur midden in de maatschappij. Uw ideeën om dit doel te bereiken zijn welkom. U kunt tot 12 mei 2014 reageren.

Green Deal

Heeft u een duurzaam initiatief op het gebied van grondstoffen, biodiversiteit, water, mobiliteit, energie, klimaat, voedsel, bouw of biobased economy? Meld het aan als Green Deal.

Betaalbaarheid van de zorg

Onder de titel ‘De zorg: hoeveel extra is het ons waard?’ is het ministerie van VWS een discussie gestart over de Betaalbaarheid van de zorg.

Verspilling in de zorg

Als u verspilling van zorg meemaakt of een idee heeft om dit aan te pakken, kunt u dit melden bij het Meldpunt Verspilling in de Zorg. U kunt uw melding digitaal doen op de website van het meldpunt.

Toekomst Elektriciteitswet en Gaswet

De huidige Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn verouderd en gaan ingrijpend op de schop. Praat mee op LinkedIn over de inhoud van de nieuwe Elektriciteitswet en Gaswet.

Internetconsultatie

Op Internetconsultatie.nl vindt u wet- en regelgeving die door het kabinet wordt voorbereid
en waarover via internet wordt geconsulteerd.
U kunt reageren op deze voorstellen.

Initiatieven of ideeën ministeries BZK en IenM

Heeft u zelf een idee of initiatief op het terrein van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) of het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en heeft u daar een vraag over? Dan kunt u contact opnemen met deze ministeries via het contactformulier. Vermeld duidelijk op het formulier voor welk ministerie het is bestemd, dat het om een initiatief gaat en wat uw vraag is.

Voor overige initiatieven, financiering of hulp bij het schrijven van een plan, kunt u terecht op www.idealenkompas.nl

Verantwoordelijk ministerie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.