De torenflat waarin het ministerie van BZK gevestigd is.

Beantwoording Kamervragen over Yammer

Antwoorden van minister Spies (BZK) over het gebruik van Yammer door Nederlandse overheidsinstanties en de onbeperkte toegang van Amerikaanse autoriteiten tot die gegevens.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.