Wijziging van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met een uitbraak van laagpathogene Aviaire Influenza in De Wolden februari 2012

Regeling van van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 februari 2012, nr. 261126, houdende wijziging van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met een uitbraak van laagpathogene Aviaire Influenza in De Wolden februari 2012.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.