Ministerie: Ministerie van Economische Zaken

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Nigeria biedt kansen voor Nederlands bedrijfsleven

Het Nederlands bedrijfsleven kan goede zaken doen in Nigeria. Dat concludeert directeur-generaal Simon Smits van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) na een bezoek aan Nigeria samen met een delegatie van het Nederlands bedrijfsleven.

Wachtende mensen, Lagos, Nigeria

Die kansen liggen onder meer op het gebied van het opruimen van scheepswrakken in de haven van Lagos, stadsplanning met speciale aandacht voor waterproblematiek en betaalbare woningen, en vervoer van passagiers over water (inclusief terminals).

Ontmoetingen

Smits ontmoette de gouverneur van Lagos State, Babatunde Raji Fashola. Fashola heeft veel gedaan voor Lagos State waardoor het gebied zich economisch snel ontwikkelt. Daarnaast besteedde hij aandacht aan verbetering van de veiligheid. Fashola wil graag naar Nederland komen om kennis te maken met het Nederlandse bedrijfsleven.

Verder sprak Smits met de grootindustrieel van Nigera, Alhaji Aliko Dangote en met in Nigeria gevestigde Nederlandse ondernemingen. Deze bedrijven zeggen dat zij goed zaken kunnen doen in Nigeria. De veiligheid is verbeterd maar blijft wel een punt van aandacht. Nigeria heeft nog wel wat problemen op te lossen, vooral op het gebied van infrastructuur, waaronder energievoorziening. Ook spelen zaken als corruptie en onduidelijke regelgeving een rol. De Nederlandse ondernemingen constateren echter dat de Nigeriaanse overheid op deze gebieden goede stappen vooruit maakt.

Opruimen olievervuiling

Tot slot heeft directeur-generaal Smits gesproken met maatschappelijke organisaties in de omgeving van Port Harcourt, de hoofdstad van River State, waar de meeste on-shore olie wordt gewonnen. Onderwerp van gesprek was de rol van de Nigeriaanse overheid en de oliemaatschappijen bij het opruimen van de vervuiling die is ontstaan door de olieproductie.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.