Ministerie: Ministerie van Economische Zaken

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Nieuwe landbouwraden op Nederlandse ambassades

Vanuit de verschillende Nederlandse ambassades houden medewerkers van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) zich bezig met handelsbevordering, uitvoering van beleid en kennisuitwisseling. Zo’n medewerker van het ministerie van EL&I op de ambassade heet een landbouwattaché of landbouwraad. Het ministerie van EL&I heeft 14 nieuwe landbouwraden en 1 nieuwe landbouwattaché benoemd.

De landbouwraden en landbouwattachés behartigen de belangen van landbouw, voedselzekerheid, visserij en natuur. Zij worden benoemd voor een periode van 4 jaar en starten in de zomer van 2012 met hun nieuwe functie.

Ethiopië

De heer mr. J.L.M. van den Heuvel MSC wordt landbouwraad te Addis Abeba voor Ethiopië. De heer van den Heuvel werkt sinds 2000 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Momenteel is hij beleidsmedewerker Voedselzekerheid en coördinator Landbouw. Hiervoor deed hij o.a. internationale ervaring op als themadeskundige in La Paz en Sana.

Roemenie, Bulgarije en Griekenland

De heer drs. R.H. Schaap wordt landbouwraad te Boekarest voor Roemenie, Bulgarije en Griekenland. De heer Schaap werkt sinds 1980 bij het ministerie van EL&I. Momenteel is hij projectattache Visserij & Mariene Biodiversiteit. Eerder bekleedde hij o.a. de functies van landbouwraad in Athene, Cairo, Riyadh en Hong Kong.

Brazilië

Mevrouw ir. P.M.B. de Vries-van Loon wordt landbouwraad te Brasilia voor Brazilië. Mevrouw de Vries werkt sinds 1989 bij het ministerie van EL&I. Momenteel is zij senior beleidsmedewerker voor visserij. Eerder was zij landbouwraad in Praag, Sao Paulo en adjunct-attaché in Mexico.

Argentinië en Chili

De heer ir. B. Vrolijk wordt landbouwraad te Buenos Aires voor Argentinië en Chili. De heer Vrolijk werkt sinds 2001 bij het ministerie van EL&I. Momenteel is hij landbouwraad te Brasilia.

Egypte

De heer ir. J.C.M.A. Geijer wordt landbouwraad te Cairo voor Egypte. Hij volgt de heer van der Beek op. De heer Geijer is sinds 2007 in dienst van EL&I. Momenteel is hij coördinator NBSO's bij Agentschap NL.

Oekraïne

De heer dr. E.J. Krajenbrink wordt landbouwraad te Kiev voor de Oekraïne. De heer Krajenbrink is sinds 2005 in dienst van het ministerie van EL&I. Hij is nu coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid.

Rwanda

Mevrouw ir. J.T.C.G. Muffels MBA wordt landbouwraad te Kigali voor Rwanda. Mevrouw Muffels werkt sinds 1992 bij het ministerie van EL&I. Mevrouw Muffels is senior beleidsmedewerker bij de directie Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid.

Verenigd Koninkrijk en Ierland

De heer dr. M.H. de Jong wordt landbouwraad te Londen voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De heer de Jong werkt sinds 1987 bij het ministerie van EL&I. Momenteel is hij programmamanager, directie Natuur en Biodiversiteit. Daarvoor was hij plaatsvervangend directeur Internationale Zaken.

Spanje en Portugal

Mevrouw drs. C.W. Zwitser wordt landbouwraad te Madrid voor Spanje en Portugal. Mevrouw Zwitser is sinds 1980 in dienst van EL&I. Op dit moment is zij lid van het projectteam Antibioticaresistentie bij de directie Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn.

Rusland en Kazachstan

De heer ir. P.J.M. de Jong wordt landbouwraad in Moskou voor Rusland en Kazachstan. De heer de Jong is sinds 1986 in dienst van het ministerie van EL&I. Hij is nu landbouwraad in Abu Dhabi.

De heer F.E. Smidt wordt Landbouwattaché te Moskou met als werkgebied Rusland en Kazachstan. De heer Smidt werkt sinds 1990 bij het ministerie van EL&I. Momenteel is hij Unit Manager bij Agentschap NL.

Saudi Arabië, Abu Dhabi en Dubai

De heer J.G. van der Beek wordt landbouwraad te Riyadh voor Saudi Arabië, Abu Dhabi en Dubai. De heer van der Beek is sinds 2001 in dienst van het ministerie van EL&I. Momenteel is hij landbouwraad in Caïro.

Permanente Vertegenwoordiging OESO

Mevrouw drs. K. Boonstra wordt landbouwraad PV OESO te Parijs. Mevrouw Boonstra is sinds 1990 in dienst van het ministerie van EL&I. Momenteel is zij landbouwraad in Tokio.

Japan

Mevrouw drs. C.M. Heijdra wordt landbouwraad te Tokio voor Japan. Mevrouw Heijdra werkt sinds 2001 bij het ministerie van EL&I. Momenteel is zij woordvoerder van de staatssecretaris van EL&I.

Zuid Afrika, Mozambique en Angola

De heer drs. N. Schelling wordt landbouwraad te Pretoria voor Zuid Afrika, Mozambique en Angola. De heer Schelling is sinds 1984 in dienst van het ministerie van EL&I. Momenteel is hij coördinerend beleidsmedewerker Voedselzekerheid en Grondstoffen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.