Ministerie: Ministerie van Economische Zaken

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Exportvergunning voor publicatie onderzoek vogelgriepvirus

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft een exportvergunning afgegeven voor publicatie van het onderzoek van prof. dr. R.A.M. Fouchier naar het H5N1 vogelgriepvirus in het Amerikaanse weekblad Science.

Dinsdag 24 april 2012 ontving het ministerie van EL&I een verzoek om een exportvergunning van Erasmus MC, waar de heer Fouchier het onderzoek heeft uitgevoerd.

Dual-usegoederen

Het vogelgriepvirus H5N1 is een micro-organisme dat op de Europese lijst van dual-usegoederen staat waarvoor bij uitvoer naar het buitenland een vergunning nodig is. Deze lijst is opgenomen in bijlage 1 van de EU Dual Use Verordening (428/2009). De vergunningplicht geldt ook voor de overdracht van technologische informatie over deze dual-usegoederen.

De regelgeving verplicht de overheid om zorgvuldig om te gaan met verzoeken om exportvergunningen omdat het risico bestaat dat de goederen of de technologische informatie over deze goederen voor verkeerde doeleinden worden gebruikt

Afweging

Staatssecretaris Bleker heeft alle voordelen en risico’s van publicatie van het vogelgrieponderzoek afgewogen en daarbij vooral gekeken naar vrijheid van wetenschap en publicatie, gezondheid en veiligheid. Hij heeft bij zijn afweging ook gebruik gemaakt van inzichten van nationale en internationale experts op het gebied van veiligheid, gezondheid en wetenschap, het positieve advies van de Amerikaanse National Science Advisory Board on Biosecurity aan de Amerikaanse overheid over publicatie van het onderzoek, en het besluit van de Amerikaanse overheid om dit advies over te nemen.

Na overleg met collega bewindspersonen is staatssecretaris Bleker tot de conclusie gekomen dat hij, alle voordelen en risico’s afwegende, een exportvergunning kan verlenen voor publicatie van het onderzoek naar het H5N1 vogelgriepvirus.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.