Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Uitstel reactie op verkenning behoud kleinschalige specialistische opleidingen

Minister Bussemaker (OCW) meldt de Tweede Kamer dat zij haar reactie op de verkenning naar de haalbaarheid van een vakinstelling ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-01-2015 | OCW

Beantwoording kamervragen over talen van buiten EU

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer, mede namens minister (OC&W), de antwoorden op de Kamervragen van de leden Van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-01-2015 | SZW, OCW

Wanneer heb ik recht op studiefinanciering en een studentenreisproduct?

U heeft recht op studiefinanciering als u een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) of een ...

Vraag en antwoord | OCW

Heb ik als minderjarige mbo-student recht op een studentenreisproduct?

Je hebt als mbo-student jonger dan 18 jaar nog geen recht op een studentenreisproduct (ov-kaart voor studenten). Ook niet als je ...

Vraag en antwoord | OCW

Voorstel van wet wijziging onderwijswetten invoeren verplichting voor scholen om zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school

Het voorstel van wet tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen om zorg ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 20-01-2015 | OCW

Advies Raad van State voorstel wetswijziging onderwijswetten invoeren van de verplichting voor scholen om de sociale veiligheid op school te waarborgen

voorstel van een wet tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen om de ...

Kamerstuk: Advies Raad van State | 20-01-2015 | OCW

Nader rapport voorstel wetswijziging onderwijswetten invoeren verplichting voor scholen om zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting ...

Kamerstuk: Nader rapport | 20-01-2015 | OCW

Kamerbrief verzoek toelatingsvoorwaarden pilot regelluwe scholen

Staatssecretaris Dekker (OCW) meldt de Tweede Kamer dat hij voor de vergadering van 5 februari 2015 aanvullende informatie zal ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-01-2015 | OCW

Kamerbrief met rectificatie van brief monitor sociale veiligheid in en rond scholen 2014

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer met een rectificatie van de brief monitor sociale veiligheid in en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-01-2015 | OCW

Kamerbrief over monitor flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs en monitor 5-gelijkedagenmodel

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over monitor flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-01-2015 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.