Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Wanneer moet ik het rekenexamen maken?

Iedere mbo-student moet het rekenexamen maken. Je krijgt minimaal 2 kansen tijdens je opleiding.

Vraag en antwoord | OCW

Hoe ziet het rekenexamen er uit?

Hoe lang het rekenexamen duurt, hangt af van welk examen je maakt. Je mag geen eigen rekenmachine meenemen. Maar andere ...

Vraag en antwoord | OCW

Welke niveaus zijn er voor het rekenexamen?

Het rekenexamen is er op verschillende niveaus. Welk niveau voor jou geldt, hangt af van het niveau van je mbo-opleiding.

Vraag en antwoord | OCW

Waarom moet ik het rekenexamen maken?

Het rekenniveau van leerlingen was vroeger te laag. Dat zorgde voor problemen in vervolgopleidingen, in het werk en in het ...

Vraag en antwoord | OCW

Naar welke landen kan ik mijn uitkering meenemen?

Gaat u met een uitkering in een ander land wonen? Dan kunt u die uitkering in sommige gevallen meenemen. Voor landen buiten Europa ...

Vraag en antwoord | OCW

Toelichting gegevens controles uitwonendenbeurs

Bijlage bij Wob-verzoek over fraude van studenten met de uitwonendenbeurs.

Publicatie | 27-07-2015 | OCW

Controles 2013 Wob-verzoek fraude van studenten met de uitwonendenbeurs

Bijlage bij Wob-verzoek over fraude van studenten met de uitwonendenbeurs.

Publicatie | 27-07-2015 | OCW

Controles 2012 Wob-verzoek fraude van studenten met de uitwonendenbeurs

Bijlage bij Wob-verzoek over fraude van studenten met de uitwonendenbeurs.

Publicatie | 27-07-2015 | OCW

Bijlage bij besluit Wob-verzoek kwijtschelding studiefinanciering

Dit document is openbaar gemaakt naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ...

Publicatie | 27-07-2015 | OCW

Besluit Wob-verzoek over fraude van studenten met de uitwonendenbeurs

De Dienst Uitvoering Onderwijs heeft op 27 juli 2015 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van ...

WOB-verzoek | 27-07-2015 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.