Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Toespraak van minister Bussemaker op de Apeldoorn Conference

Toespraak van minister Bussemaker (OCW) op de Apeldoorn Conference in Liverpool op 16 November 2014. De tekst is alleen in het ...

Toespraak | 18-11-2014 | OCW

Besluit Wob-verzoek over informatie van stukken die aan het Roc Leiden is gezonden

De minister van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 18 november 2014 een besluit genoemen een verzoek in het kader van ...

WOB-verzoek | 18-11-2014 | OCW

Kamerbrief over toekomst onrendabele rijksmonumenten

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met haar reactie op een brief van het Cuypersgenootschap over de toekomst ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-11-2014 | OCW

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat beginnende docenten veel stress ervaren

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van het Kamerlid Van Meenen (D66) over het bericht dat beginnende leraren ...

Kamerstuk: Kamervragen | 14-11-2014 | OCW

Discussienotitie HO-tour regio Zuid

De ho-instelling van de toekomst in maatschappelijke context.

Publicatie | 14-11-2014 | OCW

Dagprogramma HO-tour regio Zuid

Programma van de HO-tour bijeenkomst regio Zuid.

Publicatie | 14-11-2014 | OCW

Kamerbrief over verzoek spoedige behandeling van wetsvoorstel studievoorschot hoger onderwijs

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Eerste Kamer over een verzoek tot spoedige behandeling van het voorstel voor de Wet ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-11-2014 | OCW

Kamerbrief over toelating andere eindtoetsen primair onderwijs

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over toelating andere eindtoetsen primair onderwijs.

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-11-2014 | OCW

Kamerbrief over Mediabegroting 2015

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de mediabegroting 2015.

Kamerstuk: Kamerbrief | 12-11-2014 | OCW

Beantwoording Kamervragen over hoogte kosten schoolexcursies op middelbare scholen

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van het Kamerlid Jadnanansing (PvdA) over het bericht 'Ouders berooid door ...

Kamerstuk: Kamervragen | 12-11-2014 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.