Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

De (on)mogelijkheden voor nieuwe scholen in Nederland

Een verkenning naar de effecten van ‘richtingvrije planning’.

Rapport | 02-07-2015 | OCW

Nieuwe toetreders in het onderwijsstelsel: een verkenning naar de effecten van richtingvrije planning

Rapport | 02-07-2015 | OCW

Kamerbrief Meer ruimte voor nieuwe scholen: naar een moderne interpretatie van artikel 23

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over ruimte voor nieuwe scholen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-07-2015 | OCW

Beantwoording Kamervragen over nieuwe uitspraken rector Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR)

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Duisenberg (VVD) over nieuwe uitspraken van de rector van de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 02-07-2015 | OCW

Beantwoording Kamervragen over uitspraken rector Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR)

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Karabulut en Jasper van Dijk (beiden SP) over het bericht 'Rector ...

Kamerstuk: Kamervragen | 01-07-2015 | OCW, SZW

Kamerbrief harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang: de volgende stap

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de verdere uitwerking van de harmonisatie van peuterspeelzalen en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2015 | SZW, OCW

Kamerbrief over status van NPO 1 als nationale rampenzender

Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de status van NPO 1 als nationale rampenzender.

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2015 | OCW

Ontwerp beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

Ontwerp beleidsregel van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. 765423 houdende de wijze waarop de bevoegdheid tot ...

Regeling | 01-07-2015 | OCW

Kamerbrief over beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de ontwerp beleidsregel macrodoelmatigheid beroepsonderwijs (beleidsregel van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2015 | OCW

Kamerbrief over Decentralisatieuitkering Beeldende Kunst en Vormgeving

Minister Bussemaker (OCW) meldt de Tweede Kamer hoe de Decentralisatieuitkering Beeldende Kunst en Vormgeving werkt.

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-07-2015 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.