Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief besluitvorming loslaten criteria leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) en lwoo-licenties

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over besluitvorming loslaten van de criteria leerwegondersteunend ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-09-2014 | OCW

Kamerbrief over VWO-slagingspercentage op Bonaire

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over het VWO-slagingspercentage op Bonaire.

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-09-2014 | OCW

OR-DUO jaarverslag 2013

Dit jaarverslag geeft een samenvatting van de activiteiten van de Ondernemingsraad DUO in het jaar 2013.

WOB-verzoek: bijlage | 18-09-2014 | OCW

Besluit Wob-verzoek informatie ondernemeningsraad Dienst Uitvoering Onderwijs

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs is een verzoek van 5 junil 2014 in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Het ...

WOB-verzoek | 18-09-2014 | OCW

Kamerbrief verbeteringen in het accreditatieproces

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over verbeteringen in het accreditatieproces. Ook biedt zij het herziene ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2014 | OCW

Kamerbrief aankondiging volgende voortgangsrapportage passend onderwijs

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over het tijdstip van indiening van de eerstvolgende ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2014 | OCW

Nader rapport over regelen mogelijkheid om Engels, Duits of Frans in Primair onderwijs te geven

Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in ...

Kamerstuk: Nader rapport | 18-09-2014 | OCW

Voorstel van Wet over regelen mogelijkheid om Engels, Duits of Frans in Primair onderwijs te geven

Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 18-09-2014 | OCW

Hoeveel mag ik bijverdienen naast mijn studiefinanciering?

U mag naast uw studiefinanciering een bepaald bedrag bijverdienen. In 2014 is dit bedrag € 13.729,80. Verdient u meer, dan ...

Vraag en antwoord | OCW

Kamerbrief over kwaliteitsafspraken mbo

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de inhoud, de vormgeving en het proces van de kwaliteitsafspraken in ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-09-2014 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.