Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Brief van Verweel Smit advocaten

WOB-verzoek: bijlage | 01-09-2014 | OCW

Toespraak van minister Bussemaker bij de opening van het academisch jaar bij de Universiteit Twente

Toespraak van minister Bussemaker (OCW) bij de opening van het academisch jaar bij de Universiteit Twente op 1 september 2014 in ...

Toespraak | 01-09-2014 | OCW

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de data voor de zomervakantie. Het ministerie bepaalt nu ook de ...

Vraag en antwoord | OCW

Aanbiedingsbrief met geannoteerde agenda informele Cultuurraad 24 september 2014

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met de geannoteerde agenda informele Cultuurraad 24 september ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 01-09-2014 | OCW

Kamerbrief met informatie over de afschaffing van loting bij numerusfixusopleidingen

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de afschaffing van loting bij numerusfixusopleidingen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-08-2014 | OCW

Samenvatting Inventarisatie talentontwikkeling in de podiumkunsten en beeldende kunst

Rapport | 29-08-2014 | OCW

Overzicht gesprekken talentontwikkeling

Overzicht van de gesprekken over talentontwikkeling bij de rondetafels over podiumkunsten.

Publicatie | 29-08-2014 | OCW

Gids Basisonderwijs 2014-2015

Brochure | 29-08-2014 | OCW

Kamerbrief over 'Ruimte voor talent in het cultuurbeleid'

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over talentontwikkeling in het cultuurbeleid.

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-08-2014 | OCW

Kwantitatieve analyse talentontwikkeling Beeldende Kunsten en Podiumkunsten deel II

Rapport | 29-08-2014 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.