Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief over addendum voor 2015 op het Toezichtkader BVE 2012

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over het addendum voor 2015 op het Toezichtkader BVE 2012.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-10-2014 | OCW

Beantwoording Kamervragen over thuiszittende leerlingen in Nederland

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over het aantal thuiszitters in Nederland.

Kamerstuk: Kamervragen | 14-10-2014 | OCW

Kamerbrief over passend onderwijs

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de ontwikkeling van passend onderwijs.

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-10-2014 | OCW

Beantwoording Kamervragen over regeling bekostiging exploitatiekosten vo 2015

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede ...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-10-2014 | OCW

Kamerbrief over toekomst van het publieke mediabestel

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de toekomst van het publieke mediabestel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 13-10-2014 | OCW

Samen werken aan groei: Bedrijvenbeleid op koers Voortgangsrapportage bedrijvenbeleid 2014

Samen werken aan groei: Bedrijvenbeleid op koers

Rapport | 10-10-2014 | EZ, OCW, BZ

Balans van de topsectoren 2014

De minister van Economische Zaken, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Adviesraad voor ...

Rapport | 10-10-2014 | EZ, OCW, BZ

Monitor Bedrijvenbeleid 2014

De monitor Bedrijvenbeleid 2014 is een jaarlijkse uitgave van het Ministerie van Economische Zaken en brengt uitvoerig de stand ...

Rapport | 10-10-2014 | EZ, OCW, BZ

Kamerbrief over voortgangsrapportage en Monitor Bedrijvenbeleid 2014

Brief van minister Kamp (EZ), staatssecretaris Dekker (OCW), minister Bussemaker (OCW), minister Ploumen (BZ) aan de Tweede Kamer ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-10-2014 | EZ, OCW, BZ

Memorie van antwoord inzake Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Memorie van antwoord inzake voorstel van wet houdende vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare ...

Kamerstuk: Memorie van antwoord | 10-10-2014 | BZK, VenJ, OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.