Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Nota van wijziging wetsvoorstel keuzedelen

Nota van wijziging over het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 21-05-2015 | OCW, EZ

Aanbieding nota naar aanleiding van verslag en nota van wijziging wetsvoorstel keuzedelen

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging over het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-05-2015 | OCW, EZ

Uitstelbrief inzake verzoek over wetsvoorstel tot wijziging van de wet in verband met mogelijkheid onderwijs te geven in Engels, Duits of Frans

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Eerste Kamer gevraagd om uiterlijk 22 mei te reageren op het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-05-2015 | OCW

Ontwerpbesluit experiment regelluwe scholen PO/VO

Besluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten met regelluwe scholen in het primair- en voortgezet onderwijs ...

Besluit | 21-05-2015 | OCW, EZ

Aanbieding Ontwerpbesluit experiment regelluwe scholen po/vo

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer het Ontwerpbesluit houdende vaststelling van regels omtrent experimenten met ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-05-2015 | OCW, EZ

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Rijksjaarverslag 2014

Verantwoording van de uitgaven in 2014 die vallen onder hoofdstuk VIII van de Rijksbegroting.

Jaarverslag | 20-05-2015 | OCW

Brief over Biomedical Primate Research Centre

Reactie op brief EDEV over BPRC.

Brief | 20-05-2015 | OCW

Beantwoording Kamervragen over opheffen Radio 6

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over het opheffen van NPO Radio 6.

Kamerstuk: Kamervragen | 20-05-2015 | OCW

Kamerbrief over publicatie personeelsgegevens primair onderwijs

Staatssecretaris Dekker (OCW) meldt de Tweede Kamer dat de personeelsgegevens over het primair onderwijs nog niet gepubliceerd ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-05-2015 | OCW

Achtergronddocument Lerarenbeurs

Dit rapport dient als achtergrond bij het rapport 'Evaluatie van de Lerarenbeurs: Aanvragers, Deelname en Afronding' Dit bekijkt ...

Rapport | 19-05-2015 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.