Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief stand van zaken overheveling buitenonderhoud primair onderwijs

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van het overhevelen van het buitenonderhoud in ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-10-2014 | OCW

Nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel studievoorschot hoger onderwijs

Nota naar aanleiding van het nader verslag inzake wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het nader verslag | 30-10-2014 | OCW

Aanbiedingsbrief nota naar aanleiding van het nader verslag inzake het Wetsvoorstel studievoorschot hoger onderwijs

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij de nota naar aanleiding van het nader verslag inzake ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-10-2014 | OCW

Uitstelbrief kamervragen over het bericht dat wetenschapper Diederik Stapel weer werkt als docent bij Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg

Uitstelbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over beantwoording van vragen van het Kamerlid Beertema (PVV) over ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-10-2014 | OCW

Verslag schriftelijk overleg over de brief inzake kwaliteitsafspraken mbo

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-10-2014 | OCW

Aanbiedingsbrief bij verslag schriftelijk overleg over de brief inzake kwaliteitsafspraken mbo

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij verslag schriftelijk overleg over de brief inzake ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-10-2014 | OCW

Kamerbrief met reactie op het rapport ‘Op weg naar een verbeterde afnamepraktijk van het centraal schriftelijk en praktisch examen’

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer met reactie op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘Op weg ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-10-2014 | OCW

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008 omtrent verplichtingen voor aanbieders van programmadiensten.

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 29-10-2014 | EZ, OCW

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Telecommunicatiewet en de Mediawet 2008

Aanbiedingsbrief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-10-2014 | EZ, OCW

Beantwoording Kamervragen over verdiensten bijbanen in publieke dienst

Antwoorden van staatssecretaris Dekker (OCW) op vragen van het Kamerlid Van Dijk (SP) over verdiensten voor bijbanen in publieke ...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-10-2014 | OCW, Defensie, BZK

De Rijksoverheid. Voor Nederland.