Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek dat Oberon heeft uitgevoerd naar 3 pilots die de VO-raad begin 2014 op 10 scholen heeft uitgevoerd om na te gaan of ...

Rapport | 23-04-2015 | OCW

Brief VO-Raad over pilots tweede correctie

Brief van de VO-Raad aan staatssecretaris Dekker van Onderwijs van 18 december 2014 over de zogeheten tweede correctie van het ...

Brief | 23-04-2015 | OCW

Kamerbrief over omkeren eerste en tweede correctie centrale examens + reactie op brief Vereniging Levende Talen

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reageert op twee verzoeken van de Tweede Kamer. Het eerste ...

Kamerstuk | 23-04-2015 | OCW

Brief over ondersteuningssessies gebruik XBRL Onderwijsportaal

Brief van Programma XBRL over de ondersteuningssessies gebruik XBRL Onderwijsportaal die in de maanden april, mei en juni 2015 ...

Brief | 23-04-2015 | OCW

Kamerbrief met Nota van wijziging Erfgoedwet

Minister Bussemaker (OCW) biedt de Tweede Kamer de Nota van Wijziging aan van het Voorstel van wet houdende bundeling en ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 23-04-2015 | OCW

Beantwoording Kamervragen over het ontwerp-Besluit experiment promotieonderwijs

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt de vragen van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-04-2015 | OCW

Kamerbrief met reactie over het ontwerp-Besluit experiment promotieonderwijs

Minister Bussemaker (OCW) reageert op vragen van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Eerste Kamer over ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-04-2015 | OCW

Kamerbrief over monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2013

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren de Tweede Kamer over de resultaten van de monitor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 22-04-2015 | OCW

Beantwoording Kamervragen over toelaatbaarheidsverklaringen speciaal onderwijs

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over de toelaatbaarheidsverklaringen voor het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-04-2015 | OCW

Beantwoording Kamervragen over de sluiting van speciale school 't Nyrees in Almelo

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van het lid Siderius (SP) over de sluiting van speciale school 't Nyrees in ...

Kamerstuk: Kamervragen | 22-04-2015 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.