Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Cijfermatige achtergrondinformatie voor Slotconferentie HO-tour

In dit document staan feiten en cijfers over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de werkgroepen ...

Publicatie | 25-02-2015 | OCW

Discussienotities Slotconferentie HO-tour

De 4 discussienotities in deze bundel geven een verdiepend beeld van de thema's van de werkgroepen op de Slotconferentie van de ...

Publicatie | 25-02-2015 | OCW

Rapporten kennismeting studievoorschot

Hieronder staan onderzoeksrapporten naar de kennis over studievoorschot.

Rapport | 24-02-2015 | OCW

Kamerbrief over deelname Onderwijsinspectie aan Strategie Summit Onderwijs

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op berichten over deelname van medewerkers van de Inspectie van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-02-2015 | OCW

Beantwoording Kamervragen over onwettige eisen aan huisvesting school door gemeente

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) over het bericht dat de ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-02-2015 | OCW

Overzicht bekostiging onderwijs vluchtelingenkinderen

Overzicht van de bekostiging van vluchtelingenkinderen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs

Rapport | 23-02-2015 | OCW

Aanbieding reactie op motie bekostiging onderwijs vluchtelingenkinderen

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de reactie op het schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie Klaver ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-02-2015 | OCW

Drie instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie

Drie elkaar versterkende instrumenten om de Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie te versterken.

Publicatie | 20-02-2015 | OCW

Kamerbrief over 3 instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie

Aanbiedingsbrief bij de informatie over 3 instrumenten voor Nederlands-Duitse samenwerking in de filmindustrie.

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-02-2015 | OCW

Wetsvoorstel wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs herziening kwalificatiestructuur in verband met invoeren keuzedelen

Voorstel van Wet houdende wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 20-02-2015 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.