Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst

Kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Wetenschappelijk onderzoek en de beleidsreacties op de AWT-adviezen ...

Rapport | 25-11-2014 | OCW, EZ

Aanbiedingsbrief bij 'Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst'

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker, staatssecretaris Dekker (beiden OCW) en minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-11-2014 | OCW, EZ

Top 5 toelichting

De top 5, een terugkerend onderdeel van de HO-tour in alle regio’s, bevat de eerste 5 investeringsprioriteiten en is in eerste ...

Publicatie | 24-11-2014 | OCW

Toespraak van minister Bussemaker bij de opening van MBO City

Toespraak van minister Bussemaker (OCW) bij de opening van MBO City, het jaarlijkse congres voor MBO-leraren, op 24 november 2014 ...

Toespraak | 24-11-2014 | OCW

Kamerbrief voortgang bestuursafspraken G37 en afsluiten convenant vve

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de afspraken over verbetering van de voor- en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2014 | OCW, VWS

Beantwoording Kamervragen over de wetenschapper Diederik Stapel

Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op vragen van het Kamerlid Beertema (PVV) over het bericht dat de omstreden wetenschapper ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-11-2014 | OCW

Aanbiedingsbrief bijdrage aan verslag van het SO in verband met de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur-, en Sportraad 25-11-2014

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer met een bijdrage aan het verslag van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-11-2014 | OCW

Beantwoording Kamervragen over "het buigen van de kunstwereld voor islamitische radicalen"

Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van de Kamerleden Bontes en Van Klaveren (Groep Bontes-Van Klaveren) over het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 21-11-2014 | SZW, VenJ, OCW

Kamerbrief over toekomst publieke mediabestel

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de toekomst van het publieke mediabestel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2014 | OCW

Kamerbrief over toekomstvisie publiek mediabestel

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Eerste Kamer over zijn visie op de toekomst van het publieke mediabestel.

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-11-2014 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.