Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief reactie op initiatiefnota 'Regionale verschillen; omgaan met krimp'

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) met een reactie op de initiatiefnota 'Regionale verschillen; omgaan met krimp' van ...

Kamerstuk: Kamervragen | 15-07-2014 | BZK, EZ, Financiën, IenM, OCW, SZW, VWS

Gezamenlijke visie internationaal

Deze notitie van de Vereniging Hogescholen en de VSNU laat zien welke internationale ontwikkelingen gevolgen moeten hebben voor de ...

Rapport | 15-07-2014 | OCW

Kamerbrief over internationale dimensie van hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met haar visie op internationalisering van het hoger onderwijs (ho) en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 15-07-2014 | OCW

Aanbiedingsbrief bij besluit over aanvullende bekostiging internationaal georiënteerd basisonderwijs

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer bij het besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2014 | OCW

Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WO rond de aanvullende bekostiging internationaal georiënteerd basisonderwijs

Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het bepalen van de voorwaarden voor aanvullende bekostiging ...

Besluit | 14-07-2014 | OCW

Infographic studievoorschot

Deze afbeelding laat de belangrijkste elementen uit de voorgenomen veranderingen in de studiefinanciering zien.

Publicatie | 11-07-2014 | OCW

Besluit om de molen Windlust te Burum af te voeren van de Rijksmonumentenlijst

Brief aan de Monumentenstichting Kollumerland en Nieuw Kruisland van minister Bussemaker (OCW) over het besluit om de molen ...

Besluit | 11-07-2014 | OCW

Kamerbrief over besluit molen Windlust te Burum

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over het besluit om de molen “Windlust” te Burum af te voeren van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2014 | OCW

Uitstelbrief beantwoording Kamervragen over geldigheidsduur tentamens en studiepunten

Uitstelbrief van minister Bussemaker (OCW) over beantwoording vragen van Kamerlid Jasper van Dijk (SP) over geldigheidsduur ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-07-2014 | OCW

Bestuursakkoord mbo 2014

In dit alkkoord leggen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de publiek bekostigde instellingen in het ...

Rapport | 11-07-2014 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.