Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Wat is de rekentoets voor het voortgezet onderwijs?

Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. De rekentoets telt ...

Vraag en antwoord | OCW

Wanneer ben ik geslaagd voor het vmbo-examen?

Je bent geslaagd voor het vmbo als je gemiddeld een voldoende hebt gehaald voor de centrale examens.

Vraag en antwoord | OCW

Wat kan ik doen als ik gezakt ben voor het eindexamen?

Ben je gezakt voor het eindexamen? Dan kun je herkansen. Als je niet voor de herkansing slaagt, kun je naar het ...

Vraag en antwoord | OCW

Wanneer ben ik geslaagd voor het eindexamen havo of vwo?

Om te slagen voor het eindexamen, moet je gemiddeld een voldoende halen voor alle vakken van het centraal examen. Ook mag je niet ...

Vraag en antwoord | OCW

Waar moet ik zijn met een examenklacht of vraag over het eindexamen voortgezet onderwijs?

Met klachten over het eindexamen kun je terecht bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Ook kun je terecht bij de ...

Vraag en antwoord | OCW

Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind weigeren?

Een school voor voortgezet onderwijs mag uw kind weigeren. Het schoolbestuur beslist hierover. De school moet wel goede redenen ...

Vraag en antwoord | OCW

Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind schorsen?

Een school voor voortgezet onderwijs mag uw kind schorsen. Uw kind heeft dan tijdelijk geen toegang tot de school of tot bepaalde ...

Vraag en antwoord | OCW

Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind van school sturen?

Een school voor voortgezet onderwijs mag uw kind van school sturen. Uw kind heeft dan geen toegang meer tot de school. Dit gebeurt ...

Vraag en antwoord | OCW

Kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming in de schoolkosten voor scholieren krijgen. De voorwaarden hebben te maken ...

Vraag en antwoord | OCW

Aanbiedingsbrief Besluit tot wijziging van enkele besluiten op het terrein van voortgezet onderwijs

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker(OCW), mede namens staatssecretaris Kamp (EZ), aan de Tweede Kamer bij het Besluit tot ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 31-07-2014 | OCW, EZ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.