Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Kamerbrief reactie op motie over samenwerkingsverbanden tussen publieke en private mediabedrijven

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer met een reactie op de motie waarin de regering wordt verzocht om aan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2014 | OCW

Werkprogramma AWTI 2015

Dit werkprogramma van 2015 beoogt bij te dragen aan inzicht in de relatie onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven, aan beleidsopties ...

Jaarplan | 19-12-2014 | OCW, EZ

Aanbieding werkprogramma AWTI 2015

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer bij het werkprogramma 2015 van de Adviesraad voor ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-12-2014 | OCW, EZ

Kamerbrief over advies Onderwijsraad 'verhouding tussen zorgplicht en toelatingsbeleid'

Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over het advies van de Onderwijsraad 'Verhouding tussen zorgplicht en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2014 | OCW

Kamerbrief over beleidsdoorlichtingen 'Scholen en instellingen met een ambitieus leerklimaat' en 'Scholen en instellingen maken resultaten inzichtelijk'

Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de beleidsdoorlichtingen 'Scholen en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2014 | OCW

Regeldrukagenda Onderwijs 2014 - 2017

De Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017 geeft een overzicht van regels die we gaan afschaffen, verbeteren of vereenvoudigen.

Regeling | 18-12-2014 | OCW

Aanbiedingsbrief bij Regeldrukagenda Onderwijs 2014 - 2017

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer bij de Regeldrukagenda ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2014 | OCW

Wat voor omroepen zijn er?

In Nederland zijn er publieke en commerciële omroepen. Omroepen kunnen landelijk, regionaal of lokaal zijn. Voor Nederlanders ...

Vraag en antwoord | OCW

Welke publieke zenders zijn er?

De landelijke publieke omroep zendt programma’s uit op televisie, radio, digitale kanalen en websites. Elke zender heeft zijn ...

Vraag en antwoord | OCW

Regeldrukagenda

Publicatie | 18-12-2014 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.