Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Beantwoording Kamervragen over de slechte ontvangst van TV West en TV Utrecht

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Mohandis en Oosenbrug (beiden PvdA) over de slechte ...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-03-2015 | OCW

Beantwoording Kamervragen over de ontvangst van de regionale publieke omroep via Ziggo

Staatssecretaris Dekker (OCW) beantwoordt de Kamervragen van het Kamerlid van het lid Pieter Heerma (CDA) over de ontvangst van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-03-2015 | OCW

Beantwoording Kamervragen over moslimdiscriminatie in de klas

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) beantwoorden vragen van de Kamerleden Karabulut en Van Dijk (beiden ...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-03-2015 | OCW, SZW

Kamerbrief over amendement bij wetsvoorstel sociale veiligheid op school

Staatssecretaris Dekker (OCW) reageert op het amendement dat de Kamerleden Bergkamp (D66) en Bisschop (SGP) hebben ingediend op ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-03-2015 | OCW

Wanneer heb ik recht op een bovenwettelijke uitkering in het onderwijs?

Werkt u in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs? En wordt u werkloos, ziek of zwanger? Dan krijgt u onder bepaalde ...

Vraag en antwoord | OCW

Beantwoording Kamervragen over het bericht "Opeens wit: ophef over verfbeurt consulaat Angola"

Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de vragen van de leden De Caluwé en Rutte (beiden VVD) van uw Kamer inzake het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-03-2015 | OCW

Beantwoording Kamervragen over onduidelijkheid in de scheiding tussen het onderwijs- en zorgbudget voor ernstig gehandicapte kinderen

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Ypma en Otwin van Dijk (beiden ...

Kamerstuk: Kamervragen | 24-03-2015 | VWS, OCW

Beantwoording Kamervragen Rijksmonument in Rotterdam mogelijk onherstelbaar beschadigd

Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht dat een Rijksmonument in ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-03-2015 | OCW

Kamerbrief nieuwe nevenvestiging buiten het gebied van een regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO)

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt brief naar de Tweede Kamer over de verschillende opties en bijbehorende voor- en nadelen van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-03-2015 | OCW

Uitstelbrief antwoorden inschrijfgeld master

Minister Bussemaker (OCW) laat de Tweede Kamer weten dat zij binnen 3 weken de vragen van Kamerlid Mohandis (PvdA) over het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-03-2015 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.