Ministerie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dit ministerie bevat 5 rubrieken.

Documenten en publicaties - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Meer dan 200 documenten en publicaties van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verfijnen

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren. Bijvoorbeeld: 'werkgelegenheid'.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document of publicatie kiezen, zoals brochures of kamerstukken.

Nota naar aaanleiding van het verslag voorstel wettelijke verbetertermijn zeer zwakke scholen

Nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel tot wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het ...

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 17-04-2014 | OCW, EZ

Nota van wijziging voorstel wettelijke verbetertermijn zeer zwakke scholen

Nota van wijziging van het voorstel tot wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het wettelijk regelen van de ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 17-04-2014 | OCW, EZ

Aanbieding nota's bij voorstel wettelijke verbetertermijn zeer zwakke scholen

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer bij de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-04-2014 | OCW, EZ

Aanbieding Onderwijsverslag 2012-2013 en beleidsreactie

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer bij 'De staat van het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-04-2014 | OCW, EZ

De staat van het onderwijs - Onderwijsverslag 2012-2013

In het Onderwijsverslag staat wat de inspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs gedurende het schooljaar 2012-2013 gezien ...

Rapport | 16-04-2014 | OCW, EZ

Hoofdlijnen Onderwijsverslag 2012-2013

Dit rapport schetst de hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2012-2013. In het Onderwijsverslag staat wat de inspecteurs van de ...

Rapport | 16-04-2014 | OCW, EZ

Erratum bij Onderwijsverslag 2012-2013

Erratum bij De staat van het onderwijs - Onderwijsverslag 2012-2013.

Rapport | 16-04-2014 | OCW, EZ

Beleidsreactie Onderwijsverslag 2012-2013

Reactie van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) op het Onderwijsverslag 2012-2013.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-04-2014 | OCW, EZ

Jaarverslag 2013 Inspectie van het Onderwijs

In dit jaarverslag over het jaar 2013 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht ...

Jaarverslag | 16-04-2014 | OCW

Aanbieding jaarverslag 2013 Inspectie van het Onderwijs

Aanbiedingsbrief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer bij het Jaarverslag 2013 van de Inspectie van het Onderwijs.

Kamerstuk: Kamerbrief | 16-04-2014 | OCW

De Rijksoverheid. Voor Nederland.