Contact met SZW

U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties aan het ministerie van SZW doorgeven via het contactformulier. Uw vraag wordt dan door Informatie Rijksoverheid in behandeling genomen. Op vragen of klachten die betrekking hebben op een kwestie tussen u en een uitvoeringsorganisatie (UWV, SVB, gemeente) wordt niet inhoudelijk gereageerd.

Informatie Rijksoverheid is op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur ook telefonisch bereikbaar via nummer: 1400.
Ga naar het contactformulier om uw vraag te stellen.

Uitvoeringsorganisaties voeren de aan hen opgedragen wet- en regelgeving geheel zelfstandig uit. U kunt bij deze organisaties terecht met vragen over uw individuele situatie en desgewenst gebruik maken van de door hen geboden bezwaar-, en klachtmogelijkheden. In uiterste instantie kunt u ook de rechter over uw situatie laten oordelen. De Nationale ombudsman beoordeelt klachten over de overheid.

Voor hulp en advies kunt u contact opnemen met uw vakbond, uw rechtsbijstandverzekeraar, het Juridisch Loket, een rechtswinkel, sociaal raadslieden of een advocaat (zie ook: gesubsidieerde rechtsbijstand).

Adres

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Anna van Hannoverstraat 4
2595 BJ Den Haag
Telefoonnummer: 070 - 333 4444
Faxnummer: 070 - 333 4400

Postadres

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

De Rijksoverheid. Voor Nederland.