Wet werken naar vermogen naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Paul de Krom wil 'omslag in denken' over mensen met arbeidsbeperking.

Staatssecretaris De Krom wil de kans op werk voor mensen met een arbeidsbeperking vergroten. 'Teveel mensen die kunnen werken, staan nu onnodig langs de kant', stelt De Krom. De Wet werken naar vermogen vraagt volgens staatssecretaris De Krom om een 'fundamentele omslag' in het denken over en omgaan met mensen die een arbeidsbeperking hebben.

Daar ligt een verantwoordelijkheid voor werkgevers, maar ook voor mensen zelf. Iedereen die (gedeeltelijk) kan werken, moet dat ook doen. Alleen zo kan de overheid ook in de toekomst bescherming blijven bieden aan mensen die echt op hulp en ondersteuning zijn aangewezen.

De Wet werken naar vermogen (WWNV), die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd, bevat maatregelen waarmee het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Meer over het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Rijksoverheid. Voor Nederland.