Woordvoerders ministerie van VWS

Hieronder vindt u de contactgegevens van de persvoorlichters van VWS. Zij zijn uitsluitend bereikbaar voor journalisten. Bent u niet van de media? Kijk dan onder Contact of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Woordvoerders minister Edith Schippers

Roelof Janssens (eerste woordvoerder)
T: 070-3406007
M: 06-21101882
E: roelof.janssens@minvws.nl

 • Beleidsprioriteiten en politieke prioriteiten

Ole Heil

T: 070-3405083
M: 06-11797431
E: o.heil@minvws.nl

 • Curatieve Zorg
 • Zorgverzekeringen
 • Geneesmiddelen en medische technologie
 • Markt en Consument
 • Sport

Inge Freriksen

T: 070-3406562
M: 06-15369350
E: i.freriksen@minvws.nl

 • Publieke gezondheid en infectieziektebestrijding
 • Voedsel- en productveiligheid
 • Bevolkingsonderzoeken
 • Medische ethiek
 • Arbeidsmarkt

Karin IJzendoorn, assistent-persvoorlichter
T: 070-3405012
M: 06-15035342
E: k.ijzendoorn@minvws.nl

Tom Kummel, assistent-persvoorlichter
T: 070-3405546
M: 06-52641873
E: tb.kummel@minvws.nl

Woordvoerders staatssecretaris Martin van Rijn

Ruben van Dorssen

T: 070-3405387
M: 06-15035004
E: ruben.vandorssen@minvws.nl

 • Jeugdwet
 • Jeugdbeleid
 • Geweld in afhankelijkheidsrelaties (kindermishandeling, oudermishandeling, huiselijk geweld)
 • Arbeidsmarkt langdurige zorg en jeugdhulp

Leonne Gartz

T: 070-3405937
M: 06-15084912
E: l.gartz@minvws.nl

 • Leefstijl en gezondheidsbevordering (rookbeleid, alcoholbeleid, etc.)
 • Wijkverpleegkundige zorg (verzorging en verpleging)
 • Drugs

Geert Koolen

T: 070-3407888
M: 06-21160269
E: gh.koolen@minvws.nl

 • Wet langdurige zorg (incl. dementie)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Persoonsgebonden budget
 • Fraude in de zorg
 • Innovatie in de zorg
 • Mantelzorg en vrijwilligerswerk
 • Maatschappelijke opvang
 • Oorlogsgetroffenen

Tom Kummel, assistent-persvoorlichter
T: 070-3405546
M: 06-52641873
E: tb.kummel@minvws.nl

Rocco van Poppel, assistent-persvoorlichter
T: 070-3406953
M: 06-11729125
E: rg.v.poppel@minvws.nl

De Rijksoverheid. Voor Nederland.