Onderwerp: Adoptie

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Een Nederlands kind adopteren

In Nederland zijn weinig kinderen beschikbaar voor adoptie. Bij adoptie van een Nederlands kind gaat het meestal om adoptie door de partner van de ouder (partneradoptie).

Voorwaarden adoptie Nederlands kind

Wilt u een kind uit Nederland adopteren? Dan moet u voldoen aan meerdere voorwaarden voor toelating tot de adoptieprocedure.

Adoptieverzoek indienen

Een verzoek om adoptie van een in uw gezin opgenomen kind dient u in bij de rechtbank. Hierbij heeft u de hulp van een advocaat nodig. De rechtbank bepaalt of een adoptie mogelijk is.

Kosten adoptie

Een procedure bij de rechtbank kost geld. U betaalt kosten voor een advocaat en een bijdrage voor de rechtspraak (griffierecht). Daarnaast betaalt u onder andere kosten voor een uittreksel uit het geboorteregister en eventueel medische kosten.

Afhankelijk van uw inkomen neemt de overheid een deel van de kosten voor de rechtsbijstand voor haar rekening. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. De hooge van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Verder in dit onderwerp

Zie ook

Verantwoordelijk ministerie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.