Onderwerp: Adoptie

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Een Nederlands kind adopteren

In Nederland zijn weinig kinderen beschikbaar voor adoptie. Bij adoptie van een Nederlands kind gaat het meestal om adoptie door de partner van de ouder (partneradoptie).

Voorwaarden adoptie Nederlands kind

Een voorwaarde voor adoptie in Nederland is dat het kind niets meer kan verwachten van zijn oorspronkelijke ouders. De rechter bepaalt of de oorspronkelijke ouders hun rol niet meer kunnen vervullen. Daarnaast zijn er nog andere voorwaarden voor adoptie van een kind in Nederland. Een voorbeeld hiervan is dat de adoptieouders niet de grootouders van het kind mogen zijn.

Adoptieverzoek indienen

Een verzoek om adoptie wordt bij de rechtbank ingediend. Hierbij is de hulp van een advocaat nodig. De rechtbank bepaalt of een adoptie kan plaatsvinden.

Kosten adoptie

Een procedure bij de rechtbank kost geld. U betaalt kosten voor een advocaat en een bijdrage voor de rechtspraak (griffierecht). Daarnaast betaalt u onder andere kosten voor uittreksels en eventueel medische kosten. Afhankelijk van iemands inkomen neemt de overheid een deel van de kosten voor de rechtsbijstand voor haar rekening. Er is wel altijd sprake van een eigen bijdrage.

Verder in dit onderwerp

Verantwoordelijk ministerie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.