Wanneer kom ik in aanmerking voor adoptie van een Nederlands kind?

Om in aanmerking te komen voor adoptie van een Nederlands kind moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden adoptie Nederlands kind

De belangrijkste voorwaarden voor adoptie van een Nederlands kind zijn:

  • De adoptie moet in het belang van het kind zijn.
  • Het kind heeft niets meer te verwachten van zijn oorspronkelijke ouder(s). De rechter beoordeelt of de ouder zijn of haar rol als ouder nog kan en wil vervullen.
  • De adoptieouders mogen niet de grootouders van het kind zijn.
  • De adoptieouders moeten ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind. Er geldt geen maximum leeftijdsverschil.
  • Geen van de juridische ouders spreekt het adoptieverzoek tegen.
  • Het kind moet op de dag van het verzoek minderjarig zijn. Als het kind 12 jaar of ouder is, moet het zelf geen bezwaar hebben tegen de adoptie.

Adoptie door paren van verschillend of gelijk geslacht

Een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen kunnen samen in Nederland een kind adopteren. Zij moeten wel direct voorafgaand aan het verzoek ten minste 3 jaar hebben samengeleefd. Ook moeten zij het kind samen 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed.

De partners die het kind adopteren, moeten zelf aantonen dat zij ten minste 3 jaar hebben samengeleefd. Dit kan bijvoorbeeld door een samenlevingscontract of door aan te tonen dat men op hetzelfde adres woont. Het maakt niet uit of de partners getrouwd zijn.

Eenouderadoptie

Eén persoon kan een kind adopteren als hij of zij het kind 1 jaar heeft verzorgd en opgevoed. Eenouderadoptie is in de praktijk meestal adoptie door de partner van de ouder (partneradoptie).

Partneradoptie

Partneradoptie is adoptie door 1 persoon. In de praktijk is dit de nieuwe partner van de vader of moeder van het kind. Of een adoptieouder die een kind uit het buitenland heeft geadopteerd en van wie de partner het kind ook wil adopteren in Nederland.

De partner moet ten minste 3 jaar voordat het verzoek wordt ingediend samenleven met de wettelijke ouder. En hij of zij moet met die ouder ten minste 1 jaar voor het kind hebben gezorgd. Er geldt een uitzondering voor adoptie door duomoeders.

Adoptie door duomoeders

Voor duomoeders gelden de verzorgingstermijn en de samenlevingstermijn niet. Hebben 2 vrouwen een relatie en krijgt 1 van hen een kind? Dan kan de partner van de moeder voor of na de geboorte van het kind een adoptieverzoek indienen bij de rechtbank. De samenlevingsvorm van die vrouwen is daarbij niet belangrijk.

Adoptieverzoek indienen bij de rechtbank

De rechtbank bepaalt of een adoptie mogelijk is. Bij de rechtbank moet u het verzoek om adoptie indienen. Hierbij heeft u een advocaat nodig. Het Juridisch Loket of een advocaat kunnen u adviseren hoe u een adoptieverzoek moet indienen.

Kosten adoptie

Een gerechtelijke procedure kost geld. Naast de kosten voor uw advocaat moet u een bijdrage betalen in de kosten voor de rechtspraak (griffierecht). Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt de overheid een deel van de kosten die u maakt wanneer u een advocaat inschakelt.

U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Zie ook

Verantwoordelijk ministerie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.