Logo 112

Wordt er altijd een ambulance gestuurd als ik 112 bel?

112 is voor spoedeisende en (levens)bedreigende situaties. U wordt doorverbonden met de meldkamer van de ambulancedienst in uw regio. De meldkamermedewerker maakt vervolgens een inschatting van wat er precies aan de hand is. En besluit of er een ambulance moet komen. Daarom komt er niet altijd een ambulance als u daar om vraagt.

Doorverwijzing naar huisarts of eerste hulp door alarmcentrale

De medewerker van de meldkamer kan u ook medische adviezen geven. Zo kan hij adviseren om uw huisarts te bellen. Of om naar de eerste hulp van een ziekenhuis te gaan. U moet dan wel uw eigen vervoer regelen, want dat valt niet onder de verantwoordelijkheden van 112. 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.