Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zij hoeven dan geen hoge kosten te maken als ze dure verpleging, verzorging of behandeling nodig hebben. 

Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, voert het kabinet de komende jaren hervormingen door. Het kabinet is onder andere van plan de AWBZ te hervormen tot de Wet langdurige zorg.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.