Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer. In dit contract maken beiden afspraken over bijvoorbeeld de hoogte van het loon. En bijvoorbeeld ook over de duur van het contract.

Voorwaarden arbeidscontract

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen werknemer en werkgever. Het arbeidscontract moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

Rechten werknemer

De inhoud van een arbeidsovereenkomst is een afspraak tussen werkgever en werknemer. De werkgever moet zich daarbij wel houden aan een aantal regels ter bescherming van de werknemer.

Plichten werknemer

Een werknemer heeft niet alleen rechten, maar ook plichten. In de wet staat dat hij of zij zich als 'goed werknemer' moet gedragen. Wat dat inhoudt, staat niet omschreven en verschilt van geval tot geval. Voorbeelden zijn:

  • De werkgever vraagt de werknemer een keer over te werken omdat er een spoedklus is. Het getuigt dan van goed werknemerschap het verzoek te vervullen.
  • De werkgever vraagt een paar taken van een zieke collega over te nemen, totdat deze weer terug is. Het is collegiaal om dit te doen, behalve als het eigen werk in het gedrang komt.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.