Mag een school bepaalde kleding zoals hoofddoekjes verbieden?

Een school kan bepaalde kleding verbieden door kledingvoorschriften vast te stellen voor leerlingen en personeel. Voorbeelden van ongewenste kledingstukken zijn petten, hoofddoeken en gezichtsbedekkende sluiers. De school moet altijd uitleggen waarom de kledingvoorschriften er zijn.

Voorwaarden kledingvoorschriften

Scholen mogen niet zomaar kledingvoorschriften opstellen. De kledingvoorschriften moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • ze mogen niet discriminerend zijn;
  • ze mogen de vrijheid van meningsuiting niet aantasten;
  • ze moeten ondubbelzinnig zijn;
  • ze moeten voor alle leerlingen gelden;
  • ze moeten bij iedereen bekend zijn.

Een school moet toestemming hebben van de medezeggenschapsraad voor kledingvoorschriften.

Kledingvoorschriften bijzonder onderwijs

Een school voor bijzonder onderwijs mag aan leerlingen en personeel eisen stellen als die nodig zijn om aan de principes van de school te voldoen. Zo kan een katholieke of protestants-christelijke school een hoofddoek of een gezichtsbedekkende sluier verbieden. De school moet wel bewijzen dat de geloofsuitingen die horen bij het kledingstuk, het onmogelijk maken om de principes van de school te realiseren.

Het openbaar onderwijs mag zulke eisen niet stellen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.