Belasting zware motorrijtuigen (Eurovignet)

Zware vrachtauto's belasten de wegen en het milieu extra. Daarvoor betalen chauffeurs een aparte heffing: de belasting voor zware motorrijtuigen, ook wel Eurovignet genoemd. Het vignet komt voor Nederlandse vrachtwagens bovenop de motorrijtuigenbelasting.

De Belasting zware motorrijtuigen (Eurovignet) is verplicht voor vrachtauto’s die:

  • alleen goederen veroeren;
  • op de autosnelweg rijden en
  • een toegestane maximummassa van meer dan 12 ton hebben (de aanhangwagen of oplegger tellen hierbij mee).

Landen waar Eurovignet vereist is

Het Eurovignet is verplicht in Nederland, België, Luxemburg, Denemarken en Zweden. Een Eurovignet gekocht in een andere lidstaat, geldt ook voor de autowegen in de andere aangesloten landen.
U betaalt de belasting voor binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens.

Tarieven Eurovignet

Het tarief van het Eurovignet staat op de website van de Belastingdienst. Het tarief hangt af van:

  • de periode waarvoor u het vignet koopt (een dag, een week, een maand, een jaar of een combinatie daarvan);
  • het aantal assen van het voertuig of van de combinatie;
  • hoe milieuvervuilend het voertuig is (Euro-classificatie: euro-0, euro-I, euro-II of schoner).

Eurovignet vooraf betalen

U moet de belasting vooraf betalen. Het Eurovignet is een elektronisch vignet. Een papieren vignet wordt niet verstrekt. Het elektronische vignet is beschikbaar via internet en de bestaande verkooppunten in Nederland of in de omringende landen. 

De Rijksoverheid. Voor Nederland.