Onderwerp: Bijstand

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding voor noodzakelijke uitgaven die u door bijzondere omstandigheden niet kunt betalen. Bijvoorbeeld als u extra kosten heeft door ziekte.

Bijzondere bijstand aanvragen

U vraagt bijzondere bijstand zelf aan bij uw gemeente. De voorwaarden voor bijzondere bijstand verschillen per gemeente. De gemeente bekijkt hoe hoog de bijzondere bijstand is in uw geval. U kunt bij de sociale dienst in uw gemeente vragen of u bijzondere bijstand kunt krijgen.

Andere uitkering of regeling

Kunt u een beroep doen op een andere uitkering of regeling die de kosten vergoedt? Dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand en toeslagen

Ontvangt u voor bepaalde kosten een toeslag? Dan kunt u er meestal geen bijzondere bijstand voor krijgen. U ontvangt bijvoorbeeld geen bijzondere bijstand voor de kosten van kinderopvang als u kinderopvangtoeslag ontvangt.

Bijzondere bijstand voor ziektekosten

Kunt u uw ziektekosten niet zelf betalen? En vergoedt uw zorgverzekeraar deze kosten ook niet? Dan kunt u hiervoor misschien bijzondere bijstand krijgen. Bijvoorbeeld voor een bril of voor extra kosten van vervoer bij een ziekte of handicap. U kunt dit bij uw gemeente navragen.

Categoriale bijzondere bijstand

De gemeente kan mensen met een AOW-uitkering, chronisch zieken en gehandicapten zogenoemde categoriale bijzondere bijstand geven. U kunt dan ieder jaar bijzondere bijstand krijgen.

De gemeente kan deze bijstand ook geven aan ouders met schoolgaande kinderen. Bijvoorbeeld voor de contributie van een sportvereniging of de bibliotheek. Zo kunnen kinderen uit een gezin met een laag inkomen toch meedoen aan verschillende activiteiten.

Voor categoriale bijzondere bijstand moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. Uw gemeente kan u meer vertellen over de voorwaarden. Een gemeente is niet verplicht categoriale bijzondere bijstand te geven.

Plan om bijzondere bijstand te verruimen

Gezinnen hebben soms te weinig inkomen om voor hun kinderen schoolspullen te kopen. Of zij kunnen de sportvereniging niet betalen. Daarom wil het kabinet de bijzondere bijstand verruimen voor:

  • gezinnen met kinderen;
  • werkenden met een laag inkomen;
  • ouderen met een klein pensioen.

Hiervoor trekt het kabinet € 100 miljoen uit. Er komen ook meer mogelijkheden voor bijzondere bijstand in de vorm een aanvullende zorgverzekering. Of een kortingspas voor culturele of maatschappelijke activiteiten. Het is nog niet bekend wanneer de verruiming van de bijzondere bijstand ingaat.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.