Vergunning voor buitenlandse werknemers

Werkgevers hebben een vergunning nodig als zij mensen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bij hen willen laten werken. Dit geldt ook voor onderdanen van Kroatië. Zonder deze vergunning mag deze groep werknemers niet in Nederland werken.

Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)

Vanaf 1 april 2014 moeten vreemdelingen van buiten de EER en Zwitserland een GVVA aanvragen. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning (twv) in 1 vergunning.
Zij vragen de GVVA aan bij de IND als zij langer dan 3 maanden naar Nederland komen. 
De IND vraagt advies aan het UWV of de buitenlandse werknemer mag werken. Het UWV beoordeelt deze vraag om advies aan de hand van de eisen van de Wet arbeidvreemdelingen (Wav).

Enkele groepen moeten nog apart een twv en eventueel een verblijfsvergunning aanvragen. Dit zijn:

 • seizoenwerkers;
 • werkstudenten;
 • werknemers die binnen een internationaal concern worden overgeplaatst;
 • asielzoekers.

Zij vragen de twv aan bij UWV en de verblijfsvergunning bij IND.

Ook mensen die hier komen om korter dan 3 maanden  te werken hebben nog een twv nodig. Meestal hebben zij al een visum.

GVVA voor personeel buiten de EU/EER

Een werkgever kan alleen iemand van buiten de EER laten werken als hij geen geschikte kandidaten kan vinden in 1 van de EER-landen. Een werkgever mag alleen in de volgende gevallen werknemers buiten de EER werven:

 • De vacature staat minimaal 5 weken open. Voor vacatures die moeilijk te vervullen zijn, is de periode minimaal 3 maanden. Het UWV beoordeelt of er sprake is van een moeilijk vervulbare vacature.
 • De werkgever moet gebruikmaken van alle beschikbare middelen om personeel in Nederland of de EER te vinden, waaronder advertenties en internet.

Voor werknemers van buiten de EER moet de werkgever een GVVA of twv aanvragen. Zo voorkomt de Rijksoverheid dat werkgevers te gemakkelijk werknemers uit deze landen aannemen. Dat zou namelijk kunnen leiden tot verdringing van Nederlandse werknemers en werkzoekenden.

Voor hogere leidinggevenden, specialisten, sportcoaches, sporters en artiesten moet de werkgever ook een GVVA of tewerkstellingsvergunning aanvragen. Maar voor deze groep werknemers is het niet nodig om de vacature 5 weken van tevoren aan te melden bij het UWV.

Strengere regels vergunning om te werken

Sinds 1 januari 2014 is de Wet arbeid vreemdelingen aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • een vergunning is in principe nog maar maximaal 1 jaar geldig;
 • een werknemer van buiten de EER heeft pas na 5 jaar werken in Nederland geen tewerkstellingsvergunning meer nodig (nu is dat 3 jaar);
 • de minister kan een quotum vaststellen voor sectoren waar werkgevers te weinig naar werknemers uit Nederland of de EER zoeken;
 • een vergunning kan worden geweigerd als een werkgever in het verleden is veroordeeld voor het overtreden van arbeidswetgeving;
 • werkgevers zijn verplicht een marktconform loon te betalen.

Geen vergunning nodig

Het is niet altijd nodig om een vergunning aan te vragen voor werknemers van buiten de EER. Dat geldt onder andere voor:

 • hoogopgeleide werknemers (kennismigranten of kenniswerkers);
 • werknemers met een verblijfsvergunning waarop staat ‘arbeid is vrij toegestaan’. Soms geldt dat voor een bepaalde periode;
 • zelfstandig ondernemers. Dit geldt zolang ze het werk doen dat in hun verblijfsvergunning is vermeld.

Proef: geen vergunning nodig voor technologische industrie

Als proef hoeven grote bedrijven in de technologische industrie die tijdelijk werknemers van buitenlandse klanten ontvangen, geen vergunning aan te vragen. Het gaat om werknemers van buiten de EU die bijvoorbeeld:

 • in Nederland leren omgaan met de machines die zij hier hebben gekocht;
 • hun bestelde goederen komen controleren.

Deze tijdelijke werknemers hebben geen tewerkstellingsvergunning nodig omdat ze  in Nederland geen vacatures vervullen.

Alleen bedrijven met een jaaromzet vanaf €50 miljoen kunnen aan deze proef meedoen. Daarnaast moet de order groter zijn dan €5 miljoen.
De versoepeling van de regels scheelt deze bedrijven veel tijd en administratieve rompslomp. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert de proef uit in overleg met FME, een ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De proef duurt 2 jaar.

Grensoverschrijdende dienstverlening

Heeft een in Nederland werkzame dienstverlener uit de EER werknemers uit een land waarvoor geen vrij verkeer van werknemers geldt? Dan hoeft de dienstverlener geen vergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld een Duits installatiebedrijf met personeel uit de Oekraïne.
Bij dit soort grensoverschrijdende dienstverlening geldt een zogenoemde ‘notificatieplicht’. Dat houdt in dat de werkgever deze werknemers schriftelijk moet aanmelden bij het UWV 2 dagen voor aanvang van de werkzaamheden. Hij moet ook een verklaring en bepaalde bewijsstukken aanleveren. Doet hij dit niet, dan kan hij een boete krijgen. Daarmee informeert de buitenlandse dienstverlener UWV vooraf over zijn bedrijf, over de aard van de dienst(en) en over de identiteit van de werknemers.

Asielzoekers en werk

Asielzoekers mogen 24 weken per jaar werken in Nederland. Dit mag alleen als ze niet uitzetbaar zijn en langer dan 6 maanden worden opgevangen door het  Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of door een gemeente.
Werkgevers die asielzoekers in dienst willen nemen, moeten een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het UWV. Als een asielzoeker jonger is dan 18, moet de werkgever zich houden aan de regels voor arbeid door jongeren.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.