Onderwerp: Consignatiekas

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Zoeken naar een uitkering uit de consignatiekas

De consignatiekas bevat geld dat in bewaring is gegeven aan het ministerie van Financiën. Met onderstaand formulier kunt u nagaan of u mogelijk recht heeft op een uitkering uit de consignatiekas.

Als u een claim wilt indienen op een uitkering uit de consignatiekas moet u deze aanspraak kunnen onderbouwen.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

De Rijksoverheid. Voor Nederland.