Cybercrime

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Cybercrime lijkt een steeds groter probleem te worden. Omdat ons leven zich meer en meer digitaal afspeelt, neemt ook de kans op online criminaliteit toe. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft als taak Nederland weerbaarder te maken op internet. Het kabinet wil dat politie en justitie meer bevoegdheden krijgen om cybercrime aan te pakken.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.