Onderwerp: Dieren

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Moet ik mij laten registreren in het Diergeneeskunderegister?

Het Diergeneeskunderegister geeft de bevoegdheden weer van dierenartsen en andere paraveterinaire beroepen. U moet zich registreren als u een paraveterinair beroep heeft. U kunt zich alleen registreren als u de juiste kwalificaties (diploma) heeft.

Alle paraveterinaire beroepen verplicht in het register

Registratie is verplicht voor alle paraveterinaire beroepen:

  • dierenarts;
  • dierenartsassistent-paraveterinair;
  • embryotransplanteur/embryowinner;
  • dierenfysiotherapeut.

Registratie in het Diergeneeskunderegister

Registreren verloopt centraal via diergeneeskunderegister.nl. Om de registratie aan te vragen, heeft u de volgende documenten nodig:

  • een geldig legitimatiebewijs;
  • een inschrijfformulier;
  • een gewaarmerkte kopie van uw diploma.

Deze stukken stuurt u per post op.

Wijzigen gegevens Diergeneeskunderegister

Het Diergeneeskunderegister is gekoppeld aan de Basisregistratie personen (BRP). De beheerder van het register krijgt automatisch een melding van wijzigingen in uw persoonsgegevens. U hoeft deze wijzigingen dus niet zelf door te geven.

Overige gegevens, zoals bedrijfsgegevens, moet uw wel zelf doorgeven.

Beheer Diergeneeskunderegister

Het CIBG beheert het Diergeneeskunderegister. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De Rijksoverheid. Voor Nederland.