Een lerares legt kinderen uit hoe je moet programmeren.

Economische groei door doorbraakprojecten met ICT

Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat er publiek-private doorbraakprojecten met ICT komen. De overheid werkt hier samen aan met het bedrijfsleven en onderzoeks- en kennisinstellingen.

Kenmerken van de doorbraakprojecten met ICT

Publiek-private partners binnen de projecten inventariseren kansen en belemmeringen, selecteren en realiseren activiteiten, en zorgen voor opschaling van beproefde aanpakken naar ketens en sectoren. 

Doorbraakprojecten hebben de volgende kenmerken: 

 • Ze vernieuwen het verdienvermogen van Nederland door innovatie en efficiency. 
 • Ze pakken maatschappelijke uitdagingen aan op een manier die goed is voor de economie. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, onderwijs en energievoorziening.
 • Ze steunen veelbelovende initiatieven, onder meer door belemmerende regels weg te nemen.
 • Ze vergroten het lerend vermogen van Nederland. Hierdoor behoudt Nederland zijn internationale toppositie als digitale economie.
 • Ze zorgen voor veranderingen door vraaggestuurde publiek-private samenwerking.

De doorbraakprojecten met ICT

Er zijn 9 doorbraakprojecten met ICT in gang gezet.

 • MKB innoveert

  MKB-ondernemers vergroten hun concurrentiekracht door innovatie van producten en diensten. Aanjagers van dit project zijn internetondernemer en investeerder Willem Vermeend en Erna Froon, managing director van HappyCustomers. Meer informatie op de website doorbraakmetmkb.nl
 • Open Geodata

  Bedrijven kunnen digitale producten en diensten ontwikkelen met open geodata. Aanjager van dit project is Mark Herbold, CEO van Esri Nederland en bestuurslid van GeoBusiness NL. Meer informatie op de website Doorbraakmetopendata.nl
 • Massaal Digitaal

  Bedrijven en burgers besparen tijd en geld door massaal gebruik van digitale voorzieningen van de overheid. Aanjager van dit project is Daniel Ropers, managing director van Bol.com. Meer informatie over het project Massaal Digitaal.
 • Informatieplatformen in topsectoren

  Publiek-private ketenpartners in de sector logistiek plannen efficiënter, verbeteren hun service en verminderen de regeldruk. De aanjager van dit project is Rutger van Slobbe, lid topteam Logistiek. Meer informatie op de website NLIP.eu
 • Ondernemingsdossier

  Ondernemers kunnen met het Ondernemingsdossier slim voldoen aan wetten en regels met als doel meer tijd om te ondernemen, betere naleving van regels en vereenvoudiging van het toezicht. Aanjager van dit project is Ank Bijleveld, Commissaris van de Koning Overijssel. Meer informatie op ondernemingsdossier.nl
 • Zorg ontzorgd door ICT

  De zelfredzaamheid van mensen die langdurige zorg ontvangen wordt vergroot door slimme inzet van ICT. De aanjager van dit project is Dik Hermans, lid van de raad van bestuur van Vita Valley. Meer informatie op de website doorbraakmetdezorg.nl
 • Onderwijs & ICT

  Scholen in het primair en voortgezet onderwijs zijn beter in staat een leerling zijn of haar talenten maximaal te laten ontplooien door gebruik van digitale leermiddelen. Aanjager van dit project is Remco van Lunteren, gedeputeerde Mobiliteit, Economie en Financiën van de provincie Utrecht. Meer informatie op de website doorbraakonderwijsenict.nl
 • Energie & ICT

  Bedrijven besparen energie en kosten door slimme inzet van ICT-toepassingen. Meer informatie op de website Doorbraakprojecten met ICT.
 • Big data

  Bedrijven ontwikkelen nieuwe producten en diensten voor de data driven economy. Aanjager van dit project is Eric van Tol, directeur van Andarr BV en van Expertisecentrum Big Data Hogeschool Fontys. Meer informatie op de website doorbraakmetbigdata.nl.

Initiatiefnemers doorbraakprojecten

Het programma Doorbraakprojecten met ICT is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en VNO-NCW/MKB-Nederland.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.