Doorbraakproject ‘Big data’

Bedrijven kunnen ICT beter benutten. Om van elkaar te leren kunnen ondernemersgroepen 'marktplaatsen' opzetten. Hier komen vraag en aanbod van (big) data producten, diensten en toepassingen bij elkaar.

Inzet ICT en (big) data

Inzet van ICT en (big) data is belangrijk voor de economische ontwikkeling. Het zorgt voor:

  • (hogere) arbeidsproductiviteit;
  • nieuwe bedrijfseconomische mogelijkheden;
  • nieuwe markten, diensten of producten;
  • systeemveranderingen binnen en tussen sectoren, netwerken en ketens.

ICT is daarom belangrijk voor de internationale concurrentiekracht. Ook kan het bijdragen aan oplossing van maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld ICT-toepassingen in de zorg.

Doel doorbraakproject Big data

Het doorbraakproject 'Big data' wil ondernemers helpen met de opzet van die marktplaatsen. Hier kunnen bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden hun kennis uitwisselen. Ook kunnen zij een business case maken voor de toepassing van big data. Op die manier kan het doorbraakproject zorgen voor nieuwe economische activiteiten.

Een voorbeeld is het Nederlands instituut voor radioastronomie Astron in Drenthe. Het instituut ontwikkelt baanbrekende big data-technologiën en kennis. Dat doet Astron samen met ICT-bedrijven en regionale overheden. Het MKB-bedrijfsleven kan daarvan profiteren via deelname in een gebruikersplatform.

Meer informatie doorbraakproject ‘Big data’

Aanjager van het doorbraakproject is Eric van Tol. Bij dit doorbraakproject zijn de volgende partijen betrokken: TNO, ECP, Netherlands eScience Center (NLeSC) en Big Data Value Center.

Op de website van het Doorbraakproject Big Data kunt u terecht voor actuele informatie over het project.

Meer informatie: Maartje Breeman, info@ecp.nl of (070) 419 03 09.

Verantwoordelijk ministerie

De Rijksoverheid. Voor Nederland.