Energiebeleid

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Het kabinet kiest voor meer energiebesparing en duurzame energie. Oude vervuilende kolencentrales moeten aan scherpere eisen voldoen en er komen meer windmolens bij. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van kolen, olie, en gas en is de aanvoer van energie gegarandeerd. Tegelijkertijd blijven de energiekosten binnen de perken.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.