Energiebesparing

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Energiebesparing zorgt voor minder CO2-uitstoot, lagere woonlasten en maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Bovendien levert een efficiënt gebruik van energie bedrijven en consumenten geld op. Het kabinet wil dit bevorderen. Bijvoorbeeld door huiseigenaren goedkoop geld te laten lenen voor energiebesparende maatregelen in hun woning ('energiebespaarlening').

De Rijksoverheid. Voor Nederland.