Verbeter mee naar label B

De Woonbond nodigt zowel huurders als corporatiemedewerkers uit voor een bijeenkomst op vrijdagmiddag 16 april in Drachten. Het thema is samen afspraken maken over energiebesparing.

Het energielabel is een hulpmiddel voor energiebesparing. De gemiddelde woning in Nederland heeft op dit moment een label D. De Woonbond en Aedes, de vereniging van woningcorporaties, hebben de ambitie uitgesproken dat dit een label B moet worden.

Regionaal

De bijeenkomst is bedoeld voor huurdersorganisaties en corporaties uit de provincies Friesland en Drenthe. Het is de eerste van de acht gratis regionale bijeenkomsten over het maken van afspraken over energiebesparing op lokaal niveau.

Voordeel

Veel huurders en verhuurders zien het belang van energiebesparing in. Zij beseffen dat het hen ook voordeel kan opleveren. Ook leiden de energiebesparende maatregelen tot lagere woonlasten voor huurders omdat de energierekening omlaag gaat.

Discussie

Tijdens de bijeenkomst worden praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Welke maatregelen zijn nodig zodat woningen een energielabel B krijgen? En wat gaat dat kosten? Er is ook ruimte zijn voor discussie: hoe zorg je voor voldoende draagvlak voor de plannen?

Datum
Vrijdagmiddag 16 april 2010

Tijd
Vanaf 13.00 tot 16.30 uur

Aanmelden
U kunt u hier aanmelden. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief met nadere gegevens en een routebeschrijving. Uw bevestigingsbrief is tevens het toegangsbewijs!

Kosten
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Regionale bijkomsten
Overzicht

Algemene informatie
E-mail: bespaar@woonbond.nl
De Nederlandse Woonbond

De Rijksoverheid. Voor Nederland.