Europese migratiefondsen

De Europese Unie (EU) heeft een viertal fondsen die migratieprocessen binnen de EU moeten verbeteren. Dit zijn de Europese migratiefondsen.

2007 – 2013: 4 migratiefondsen in EU

In de periode 2007-2013 waren er 4 migratiefondsen in de EU. Elk fonds ondersteunde een ander deel van de Europese migratie:

Nieuwe Europese migratie- en veiligheidsfondsen

Per 1 januari 2014 is de nieuwe begrotingsperiode van de Europese Unie gestart. Deze duurt 7 jaar: van 2014 tot en met 2020. Met ingang van 2014 worden de 4 migratiefondsen vervangen door 2 nieuwe Europese fondsen. Dit zijn het Asiel- en Migratiefonds (AMF) en het fonds voor de Interne Veiligheid (ISF). Het voorbereidingsproces staat beschreven in een programmaplan. De eerste oproep voor de nieuwe fondsen vindt niet eerder dan eind 2014 plaats. 

Doel migratiefondsen EU

De EU wil de opvang en integratie van immigranten goed regelen. Het migratiebeleid verschilt echter per EU-land. De Europese migratiefondsen hebben als doel gezamenlijk Europees beleid te stimuleren. Alle landen van de EU delen dan de verantwoordelijkheid voor immigratieproblemen.

Agentschap SZW beheert migratiefondsen

Het Agentschap SZW zorgt voor de uitvoering van de migratiefondsen. U kunt hier onder andere terecht voor subsidieaanvragen, vragen over uw project(administratie) en de afhandeling van uw vaststellingsverzoek. Uitgebreide informatie over de migratiefondsen van de EU vindt u op de website van het Agentschap SZW.  Het ministerie van Veiligheid en Justitie blijft verantwoordelijk voor de fondsen EVF, ETF en EBF. Het ministerie van SZW blijft verantwoordelijk voor EIF.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.