Rapportages uitvoer strategische goederen

Bedrijven die militaire goederen of dual-use goederen uitvoeren, hebben daar meestal een vergunning voor nodig. Deze goederen kunnen namelijk de internationale veiligheid in gevaar brengen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) stelt maandrapportages en jaarrapporten beschikbaar van de afgegeven vergunningen.

Jaarrapportages strategische goederen

In de jaarrapporten militaire goederen staan onder meer de uitgangspunten, instrumenten en de procedures van het Nederlandse wapenexportbeleid. In de bijlagen staan overzichten van de waarde van de afgegeven vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen. Dit gaat per categorie goederen en per land van eindbestemming. In de jaarrapporten staat ook welke vergunningaanvragen zijn afgewezen (denial notifications).

Maandrapportages strategische goederen

In de maandrapportages militaire goederen en de maandrapportages dual-use goederen staat informatie over de afgegeven vergunningen. Per maand publiceert de overheid een lijst waarop staat:

  • voor welke goederen een vergunning is afgegeven;
  • wat het land van herkomst en de bestemming is;
  • wat de goederen waard zijn;
  • wanneer de vergunning vervalt.

Meldingen doorvoer militaire goederen

Voor de doorvoer van militaire goederen van of naar Australië, Japan, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, of EU-en NAVO-landen geldt geen vergunningplicht, maar een meldplicht. Ook deze informatie wordt gebruikt om de aard en omvang in kaart te brengen van de doorvoer van militaire goederen over Nederlands grondgebied. Het ministerie van BZ publiceert kerngegevens van de meldingen in maandoverzichten.

Per melding is omschreven:

  • om welke militaire goederen het gaat;
  • om welke hoeveelheid het gaat
  • wat het land van herkomst en het land van bestemming is;
  • of er een ad-hoc-vergunningplicht is opgelegd.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.