Nationaal Frequentieplan (NFP)

Het Nationaal Frequentieplan 2005, alle tussentijdse NFP-wijzigingsbesluiten sindsdien, en het nu geldende, geconsolideerde NFP.

Het Nationaal Frequentieplan 2005 bevat een overzicht van vastgelegde bestemmingen van het frequentiespectrum, dit op basis van internationale afspraken. Deze bestemmingen worden (in navolging van het internationaal gebruik) radiodiensten genoemd. Om de drie à vier jaar, doorgaans volgend op Wereld Radioconferentie, wordt het NFP opnieuw vastgesteld. Het laatste NFP dateert van 2005. Het voorlaatste dateert van 2002 (NFP 2002).

Tussendoor vinden met enige regelmaat wijzigingen op onderdelen van het NFP plaats, bijvoorbeeld door implementatie van Brusselse besluiten.

Hieronder treft u:

  • een geconsolideerde versie van het NFP waarin de wijzigingen van na het NFP 2005 zijn verwerkt;
  • de afzonderlijke wijzigingen van na het NFP 2005;
  • het NFP 2005;
  • de Nederlandse Frequentiespectrumkaart 2005.

Voor contact/vragen over of n.a.v. deze pagina: t.deinum[a]minez.nl of Tjeerd Deinum, tel: (070) 379 8195.

Bijlagen

De Rijksoverheid. Voor Nederland.