Gehandicapten

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

In Nederland wonen ruim 1 miljoen mensen met een beperking. Dat kan een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zijn. Zij moeten op dezelfde manier in de samenleving mee kunnen doen als mensen zonder beperking. Mensen met een handicap krijgen hulpmiddelen of extra voorzieningen als zij dat nodig hebben. De Rijksoverheid heeft het recht op gelijke behandeling in de wet vastgelegd.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.