Bij welke internationale organisaties is Nederland aangesloten?

Nederland is onder meer aangesloten bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de NAVO, de Raad van Europa, de VN, de Wereldbank en de Wereld Handelsorganisatie (WTO). Permanente vertegenwoordigingen behartigen de belangen van Nederland binnen die organisaties.

Internationaal Monetair Fonds (IMF)

Het IMF houdt de stabiliteit van het internationale monetaire en financiële stelsel in de gaten. Het IMF adviseert haar lidstaten over hun financieel beleid.

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)

De NAVO is een politiek-militair bondgenootschap van onafhankelijke staten. Doel van de NAVO is de veiligheid van zijn lidstaten verzekeren en het grondgebied beschermen.

Raad van Europa

De Raad van Europa is een politieke organisatie waarvan 46 Europese landen lid zijn. Het doel van de Raad is een grotere Europese eenheid bevorderen. Met meer aandacht voor de democratie, de principes van de rechtsstaat en de rechten van de mens.

Verenigde Naties (VN)

De Verenigde Naties is een wereldwijde organisatie die opkomt voor vrede en veiligheid voor alle landen. Er zijn 193 landen lid van de VN. De VN hebben gespecialiseerde organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF en UNESCO.

Wereldbank

De Wereldbank biedt financiële en technische steun aan ontwikkelingslanden over de hele wereld. Dit doet de Wereldbank onder meer door leningen met een lage rente, rentevrije kredieten en giften.

Wereld Handelsorganisatie (WTO)

De Wereld Handelsorganisatie (WTO) heeft tot doel de internationale handel te bevorderen. De WTO ziet er op toe dat alle lidstaten de afspraken over de handel naleven. Landen kunnen een klacht indienen bij de WTO als andere landen zich niet aan de regels houden.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.