Onderwerp: Huurwoning

Dit onderwerp bevat 5 rubrieken.

Huurbescherming

Huurbescherming betekent dat de verhuurder niet zomaar de huur op kan zeggen. Zowel bewoners van zelfstandige als van onzelfstandige woningen (zoals studentenkamers) hebben huurbescherming. Ook huurders met geliberaliseerde huurcontracten hebben huurbescherming.

Regels bij opzeggen huur

Als de afgesproken huurperiode afloopt, of als de verhuurder de huur tussentijds wil opzeggen, heeft de huurder huurbescherming. Dit houdt in dat de verhuurder alleen mag opzeggen als hij een wettelijke reden heeft.

Lees hoe huurder en verhuurder de huur moeten opzeggen.

Wel huurbescherming

Geen huurbescherming

Bewoners van woonboten, winkelwoningen, dienstwoningen en recreatiewoningen hebben geen huurbescherming. Bewoners van deze woningen kunnen bij geschillen met de verhuurder advies vragen bij het Juridisch Loket.

Huurbescherming in verzorgingshuizen

In verzorgingshuizen kan wel of niet sprake zijn van huurbescherming.

  • Geen huurbescherming bij zorgovereenkomst

    Is er een zorgovereenkomst (AWBZ) tussen de bewoner en het verzorgingshuis? Dan is er geen huur en heeft de bewoner geen huurbescherming..
  • Wel huurbescherming bij gewone huur

    Mensen met een lichte zorgindicatie krijgen sinds enige tijd geen zorgovereenkomst (AWBZ) meer. Toch verhuren verzorgingstehuizen aan deze groep bewoners soms een appartement of kamer om leegstand tegen te gaan. In dit geval is sprake van gewone huur en heeft de bewoner huurbescherming.

De Rijksoverheid. Voor Nederland.